SOCIS

L’Associació Polonesa per a les Persones amb Discapacitat Intel·lectual (Polish Association for Persons with Intellectual Disability PSONI) ofereix suport a les persones amb discapacitat intel·lectual que viuen a Polònia i a les seves famílies.

Els familiars de nens/es, i també de joves i adolescents, diagnosticats/des amb discapacitat intel·lectual desitgen oferir-los una nova realitat.

En definitiva, volen proporcionar-los noves oportunitats. La intenció de les famílies o professionals que els ofereixen suport no és brindar suport de forma permanent, sinó oferir oportunitats que els permetin desenvolupar-se física, cognitiva i socialment en un futur i així tenir una vida activa, autònoma i en condicions d’igualtat en la societat.

L’objectiu principal objectiu de l’Associació és la plena inclusió social de les persones amb necessitats especials o problemes d’aprenentatge.

Durant la seva llarga trajectòria PSONI ha aconseguit guanys importants i les seves principals àrees d’especialització es concreten en els següents:

 • Atenció precoç
 • Educació i empoderament de joves
 • Teràpia ocupacional
 • Inserció laboral amb suports
 • Vida independent amb suports
 • Innovació en educació i teràpia

Formen part de PSONI més d’11.000 membres i compta amb 120 delegacions locals.

www.psoni.org.pl

La Societat lituana de benestar de persones amb discapacitat mental (Society Viltis) es va fundar el novembre de 1989. Actualment es composa de 53 membres que es reuneixen i treballen conjuntament amb més de 11.000 persones amb discapacitat intel·lectual, les seves famílies, els professionals i l’entorn.

OBJECTIUS

 • Reunir-se amb nens/es, persones joves i adults amb discapacitat de Lituània, les seves famílies, persones de suport i altres persones de l’entorn.
 • Aconseguir la plena inclusió social de les persones amb discapacitat psicosocial.
 • Promoure, mèdica i socialment, la prevenció de la discapacitat, identificant-la en l’etapa més precoç.
 • Fomentar el desenvolupament de mètodes de rehabilitació per a persones amb discapacitat intel·lectual.
 • Protegir els drets, les llibertats individuals i la dignitat dels nens/es, persones joves y adultes amb discapacitat psicosocial i les seves famílies per al compliment de les seves necessitats socials i/o culturals, entre d’altres.
 • Generar escenaris positius per al compliment de les obligacions i eleccions  de la persona i la seva inclusió en la societat.

Viltis centra les seves activitats en la consecució del seu objectiu principal: la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat individual i les seves famílies.

En concret, les seves funcions són:

 • Protegir els drets de les persones amb discapacitat.
 • Subministrar informació i fer seguiment de consultes.
 • Programa d’autodefensa per tal que les persones amb discapacitat coneguin i defensin els seus drets.
 • Participació al programa nacional d’inclusió social.
 • Organització de cursos de desenvolupament professional.
 • Participació en activitats internacionals i en projectes de col·laboració.
 • Organització d’un programa psicosocial denominat “campaments d’estiu de capacitació per a la vida independent”.
 • Publicació de la revista trimestral Viltis.

CONTACTE

Adreça: Kareivių str. 2C, Vilnius LT-08248 Lithuania

Telèfon: +370 5 2113528

Correu electrònic: viltis@viltis.lt

Web: www.viltis.lt

MISSIÓ

Support-Girona  és una entitat que dona suport global i individualitzat a persones amb discapacitat, amb les que té un vincle legal, promovent la inclusió social i els Drets Humans.

Té com a missió acompanyar a les persones majors d’edat amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o derivada del procés d’envelliment per a contribuir a la seva inclusió i l’exercici dels seus drets. A través de l’aplicació dels principis que emanen de la Convenció de Nacions Unides sobre Drets de les Persones amb Discapacitat i alineats amb els Objectius pel Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de Nacions Unides, treballa, de manera personalitzada i en xarxa amb organitzacions, professionals i persones del seu entorn, situant a la persona atesa en el centre, per a proporcionar els suports que pugui necessitar en les seves decisions de vida. Exerceix mecanismes de suport per designació judicial, notarial o atorgament propi, guiat pel respecte i mitjançant el suport a la presa de decisions de les persones acompanyades.

VISIÓ

Support-Girona vol:

 • romandre a disposició de donar suport a qualsevol persona amb discapacitat que ho necessiti, transformant el model d’atenció a les persones respectant la seva autonomia;
 • contribuir a generar debat entorn les polítiques socials que les afectin, tot cercant models, alternatives i recursos a nivell mundial que incrementin l’autonomia i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat;
 • augmentar el coneixement professional creant aliances estratègiques i incrementant el treball en xarxa;
 • contribuir a donar compliment als Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, tot estructurant la seva acció i projectes i orientant-los a un impacte social i mediambiental palpable i mesurable

VALORS

Per a poder fer la nostra feina i mantenir el compromís amb la nostra societat, a Support-Girona:

 • mantenim el compromís amb el model social de la discapacitat i treball en xarxa i transversal
 • treballem des de l’atenció centrada i dirigida en la persona,
 • volent ser un servei pròxim,
 • propositiu,
 • persistent,
 • individualitzat,
 • global i flexible,
 • dirigit per la persona,
 • amb mirada de gènere,
 • orientat a la inclusió comunitària,
 • amb confidencialitat i transparència

El Centre de Formació Professional (Vocational Training Center – MARGARITA) és un centre especialitzat en la formació professional i l’ocupació per a persones amb discapacitat intel·lectual que viuen a la regió d’Àtica, a Grècia. MARGARITA va ser fundada el 1979 per Ioanna Tsokopoulou, mare de Leònides, un nen amb síndrome de Down. La missió de MARGARITA és millorar la vida de les persones amb discapacitat intel·lectual lleu i moderada augmentant la seva inclusió social a través de l’ocupació. Els serveis que proporciona l’entitat es basen en el model social antropocèntric, on els professionals, els usuaris del servei i les seves famílies cooperen en el disseny d’un pla individualitzat relacionat amb les seves necessitats. L’equip està format per 45 professionals amb formació multidisciplinar en serveis socials, educació especial i psicologia. Formem a 100 alumnes en habilitats professionals i quotidianes i oferim serveis socials, serveis d’ocupació amb suport i suport psicològic.

MARGARITA, com a entitat educativa centrada en la discapacitat intel·lectual, té un pla d’estudis que promou l’autonomia i la inclusió social dels seus beneficiaris investigant i creant vies d’accessibilitat a la societat. Una gran part de la població beneficiària de MARGARITA és adulta i una proporció important d’ells/es s’ha integrat al mercat laboral.

En aquest moment portem a terme un projecte pilot d’emprenedoria social en l’àmbit de l’Hostaleria. A més, MARGARITA, gestiona una botiga anomenada Gallery13m2, en què persones amb discapacitat intel·lectual s’estan formant en condicions reals de treball.

CONTACTO

Direcció: Mesologgiou 4-6, Nea Penteli 152 39, Grècia

Telèfon: +30 210 613 34 81

Correu electrònic: Research.Development@eeamargarita.gr

Web: http://eeamargarita.gr/en/

Facebook: http://www.facebook.com/eeamargarita

YouTube: https://www.youtube.com/user/EeaMargarita

L’Associació per al Activisme, l’Educació, la Cultura i l’Art Centre Civil (Association for Activism, Education, Culture and Art Civil Center – AktivUm) és una associació cívica voluntària, sense ànim de lucre, no governamental i no partidista, creada amb la lliure associació dels ciutadans. La seva missió és promoure i enfortir la societat civil i les comunitats locals potenciant l’educació informal directa i indirecta de la població, fomentant la participació cívica i l’activisme, promovent la no discriminació i apoderant els membres vulnerables de la comunitat, potenciant el desenvolupament de les relacions interètniques i culturals, així com el desenvolupament econòmic, cultural i artístic.

Objectius, tasques i activitats de l’associació: 

 1. Promoció i afirmació de tots els aspectes de la vida cultural de la població local per millorar la qualitat de vida i motivar-la participar en la presa de decisions socialment responsables;
 2. Suport i enfortiment de l’activisme i el voluntariat juvenil a la comunitat local;
 3. Promoure i protegir els drets humans de totes les categories de ciutadans marginats i empoderar als membres vulnerables de la comunitat, amb especial atenció a les persones amb discapacitats físiques i psicosocials;
 4. Creació de xarxes i cooperació dins de la pròpia comunitat i amb altres comunitats locals per intercanviar experiències i bones pràctiques a l’hora d’abordar les necessitats locals i universals de totes les categories de ciutadans dins de la comunitat local.

CONTACTE

Associació per a l’Activisme, l’Educació, la Cultura i l’Art Civil Centre “AktivUm” (NGO)

 Facebook: https://www.facebook.com/AktivUmCC

Telèfon: +389 75 253 571

Correu electrònic: zdruzenie.aktivum@gmail.com

Web: https://aktivum.org.mk/

L’objectiu de la Fundació Campus Arnau d’Escala (FCAE) és promoure la recerca aplicada, la innovació i la transferència de coneixement en l’àmbit dels serveis socials i l’atenció sanitària, principalment a Catalunya.

Les principals àrees d’expertesa (sense exclusió d’altres) són l’ètica aplicada a la intervenció social, l’envelliment, la discapacitat, la pobresa, les persones sense llar, la infància en risc, la salut mental i l’anàlisi de la política social local.

El nostre patronat està format per la Universitat de Girona, l’Ajuntament de Girona i la Fundació Drissa (Inclusió de persones amb problemes de salut mental) i és representatiu de la nostra missió: ajudar les persones amb necessitats de suport proporcionant serveis basats en el coneixement d’alta qualitat.

La FCAE identifica les necessitats a cobrir en l’àmbit dels serveis socials i assistencials per fomentar estudis i investigacions per tal de generar els programes de formació i serveis d’assessorament necessaris per cobrir els buits trobats. El nostre enfocament és treballar en estreta interacció amb administracions regionals i locals, acadèmiques, i també amb institucions i proveïdors privats, per tal de definir necessitats i donar respostes.

La FCAE organitza cursos, tallers, seminaris i conferències amb l’objectiu de millorar les habilitats dels ciutadans i dels treballadors dels proveïdors de serveis. També desenvolupa projectes específics dirigits a augmentar les habilitats de professionals i usuaris en serveis socials, mitjançant eines d’aprenentatge electrònic, guies amb materials pràctics o publicacions especialitzades.

La FCAE també s’encarrega de la gestió del coneixement mitjançant l’organització d’activitats de divulgació i difusió, centrades en l’intercanvi d’experiències i la innovació en serveis socials i assistència sanitària. En aquest camp, la FCAE gestiona un centre de documentació de serveis socials especialitzat a Girona (DIXIT).

CONTACTE

Adreça: Carrer Bernat Boades, 68, 17005, Girona

Telèfon: 972 106 122

Correu electrònic: info@campusarnau.org

Web: www.campusarnau.org