Aplicació DECIDER

Les noves tecnologies ofereixen l’oportunitat d’ajudar a les persones amb necessitats especials a millorar la seva qualitat de vida. De fet, afavoreixen que els col·lectius més vulnerables puguin prendre les seves pròpies decisions. Puguin escollir el rumb de les seves vides. Aquestes tecnologies també poden utilitzar-se per oferir Suport a la Presa de Decisions. No podem negar la importància de les eines digitals. Per aquesta raó, els socis del projecte DECIDER hem creat una aplicació que ajudarà a qualsevol persona amb discapacitat a afrontar els seus reptes diaris. Precisament, el repte més gran és escollir la millor opció entre un conjunt d’alternatives. Per facilitar la presa de decisions, l’aplicació permetrà que els usuaris indiquin les seves necessitats i les opcions disponibles. Finalment, l’eina digital DECIDER mostrarà a les persones amb discapacitat quina solució podria ser la més apropiada.

Els socis hem dissenyat i implementat l’aplicació DECIDER durant el desenvolupament del projecte.


A través de l’aplicació, les persones amb  necessitats especial i també la resta d’implicat en la presa de decisions (terapeutes, etc) podran contemplar les diferents opcions abans d’escollir una alternativa específica.

 

En definitiva, l’usuari pot indicar quins criteris guiaran la seva elecció final. De fet, podrà ordenar aquests criteris d’acord amb la seva importància per facilitar el procés.

Finalment, l’usuari obtindrà informació sobre la solució que millor s’adapti a les seves preferències i circumstàncies.