El projecte Decider té com a missió donar suport a la pressa de decisions. Sobre nosaltres El nostre projecte ajudarà a qui ho necessita a trobar la millor alternativa!

Millorant les experiències vitals dels adults amb necessitats educatives especials, formadors i famílies a través del suport a la pressa de decisions.