JA TENS A LA TEVA DISPOSICIÓ EL MANUAL SOBRE SUPORT A LA PRESA DE DECISIONS (SPD)!

Ja tens a la teva disposició el manual sobre Suport a la Presa de Decisions de les persones
amb necessitats especials en 7 idiomes. Podràs llegir-lo en anglès o en qualsevol dels idiomes
dels 6 socis (polonès, grec, espanyol, macedoni, lituà i català) responsables del
desenvolupament del projecte DECIDER. Hem elaborat un manual d’acord amb un conjunt
d’entrevistes fetes a persones adultes amb discapacitat, en les quals també hem identificat a
llurs pares, terapeutes i formadors. Pots trobar-lo i descarregar-lo des de la secció BIBLIOTECA
(PUBLICACIONS).
Aquest manual inclou informació fonamental i útil sobre com s’ofereix el Suport a la Presa de
Decisions en els diferents països implicats en el projecte. També recull les històries d’aquells
que han rebut aquest suport i dels seus pares. A més, resumeix els comentaris que els
advocats i els psicòlegs han fet sobre el procés de Suport a la Presa de Decisions.
Aquest manual pretén aportar coneixement als professionals i a tots aquells que acompanyen
a les persones amb necessitats especials, proporcionant-los el suport que necessiten per
prendre decisions. D’altra banda, exposa com aquest suport pot tenir un important impacte
sobre la qualitat de vida dels col·lectius vulnerables.sion making and its impact on quality of their life.    

Article sobre la reunió de llançament del projecte DECIDER

Títol: ¡El projecte DECIDER ha començat!

Article: Malgrat que la COVID-19 encara podria voltar a prop nostre, fet que dificulta els
viatges i les reunions internacionals, els socis de Polònia, Espanya, Grècia, Macedònia i Lituània
ens hem reunit on line per emprendre el projecte DECIDER. Aquesta primera reunió, destinada
a enfortir els nostres lligams i unir esforços, s’ha celebrat durant els dies 11 i 12 de gener del
2021.
“En què consisteix el projecte DECIDER?”, t’estaràs preguntant. DECIDER és un projecte
Erasmus+. Té com a objectiu oferir recursos educatius i formatius digitals als professionals del
camp de la discapacitat. Aquests recursos han de promoure i facilitar el Suport a la Presa de
Decisions amb la finalitat d’augmentar l’autonomia i la qualitat de vida de les persones amb
discapacitat.
El projecte DECIDER és ambiciós, i mencionada ambició neix de la Convenció sobre els Drets de
les Persones amb Discapacitat (CDPDNU). Aquesta convenció estableix en el seu article 12 que
les persones amb necessitats especials tenen dret a ser reconegudes davant la llei en igualtat
de condicions que la resta de la societat. A través del projecte DECIDER pretenem donar impuls
a aquest nou paradigma basat en drets humans. El SPD ha demostrat ser un mètode eficient
per possibilitar que les persones amb discapacitat exerceixen la seva capacitat jurídica. No
obstant això, cap país ha assolit el nivell d’implementació desitjat. Per aconseguir-lo, han de
superar-se una sèrie d’obstacles, entre aquests trobem: la falta de coneixement, de
mecanismes i de recursos professionals.

Els resultats del projecte DECIDER estaran basats en una metodologia que posa l’accent en la
(co)productivitat. Això significa que les persones amb discapacitat participaran en les
nombroses activitats que es realitzaran durant el projecte per garantir que els recursos creats
satisfan les necessitats dels destinataris.
Ets una persona amb discapacitat? Ets un professional que atén a aquells que tenen
necessitats especials? O ets un responsable polític interessat en el SPD? Et recomanem
mantenir-te informat dels últims progressos en SPD. DECIDER tractarà d’oferir-te la informació
i les eines que necessites!
Els professionals obtindran coneixements innovadors i proporcionaran serveis basats en drets
humans. Això conduirà a que les organitzacions que ofereixen suport a les persones amb
discapacitat canviïn llur filosofia de treball. Arribats a aquest punt, hem de remarcar que les
persones amb necessitats especials veuran com augmenta la seva autoestima i com millora de
forma significativa la seva qualitat de vida.
DECIDER desenvoluparà els següents materials:
a) Manuals sobre la situació actual del SPD de les persones amb necessitats especials.
b) Aplicació web “DECIDER” destinada a professionals i persones amb discapacitat per
proporcionar Suport a la Presa de Decisions.
c) Publicació escrita en un format de fàcil lectura sobre la presa de decisions amb suport,
dirigida a facilitar la comprensió a les persones amb discapacitat
d) Un conjunt d’eines i recursos multimèdia relacionats amb la presa de decisions per
persones amb discapacitat, familiars i cercles socials propers.
e) Directrius per ajudar i orientar als professionals a utilitzar la metodologia relativa al
Suport a la Presa de Decisions, basada en les noves tecnologies.
f) Posada a prova dels materials pedagògics desenvolupats durant el projecte per part
dels socis involucrats en la seva realització.
Per últim, però no menys important, tots els recursos es desenvoluparan amb la col·laboració
de 6 organitzacions que compten amb experiència i coneixement en diferents àrees de la
discapacitat: a) implementació d’eines digitals i noves tecnologies, b)desenvolupament de
serveis de suport, c) organització de serveis d’autoajuda, d) educació i formació de persones
amb discapacitat. Aquest conjunt divers d’organitzacions permetrà fer un abordatge holístic i
integral que, en última instància, ens facilitarà oferir eines educatives innovadores, totalment
accessibles que ajudin a implementar metodologies relacionades amb el Suport a la Presa de
Decisions.
Les organitzacions encarregades del desenvolupament del projecte DECIDER són les següents:
 PSONI (Polònia)
 Viltis (Lituània)
 Support-Girona (España)
 Campus Arnau d’Escala (España)
 AktivUM (República de Macedònia del Norte)
 Margarita VTC (Grècia)
Durant aquesta primera reunió, vam tenir l’oportunitat de debatre quins han de ser els pilars
fonamentals del projecte. Aquesta trobada ha estat molt productiva ja que ha permès
compartir punts de vistes basats en els nostres diferents bagatges culturals i professionals.

Malgrat les dificultats pràctiques sobrevingudes arrel de la COVID-19, creiem fermament que
aquest projecte s’implementarà amb èxit i contribuirà a la promoció del Suport a la Presa de
Decisions de les persones amb discapacitat!

Article sobre la segona Transnational Project Meeting on line del projecte DECIDER

Títol: Reunió DECIDER: una aplicació web i una trobada molt productiva.
Article: El passat 2 de juny, els socis del projecte DECIDER vam celebrar la segona reunió
transnacional per debatre sobre diferents aspectes del Suport a la Presa de Decisions. “Com
podem millorar els nostres serveis de suport a través del projecte DECIDER?”, aquest és un
dels principals interrogants que vam intentar resoldre. Novament la COVID-19 ens va impedir
reunir-nos cara a cara, i visitar la ciutat de Girona de la mà dels nostres amfitrions: Support-
Girona i Campus Arnau. No obstant això, la nostra trobada virtual va ser molt productiva!
La reunió va donar peu a diferents debats amb un mateix fil conductor: com desenvoluparem
la pàgina web del projecte i com redactarem els fulletons informatius que ens permetran
difondre els nostres progressos? Aquesta reunió també ens va permetre acordar quins
hashtags utilitzarem per facilitar la difusió dels nostres recursos digitals.
Ara bé, el que més podríem destacar d’aquesta trobada virtual és el fet de que vam abordar el
desenvolupament del primer producte del projecte. En concret, els socis van col·laborar en
l’estudi de cas relatiu al Suport a la Presa de Decisions de persones amb discapacitat. En
aquest manual hem recollit totes les entrevistes fetes a persones amb necessitats especials i a
llurs familiars. En aquest punt, hem de mencionar que les entrevistes van ser realitzades per
professionals que representaven a les diferents organitzacions.
Pots trobar i descarregar l’estudi de cas a través del següent enllaç: http://decider-
project.eu/publications-2/
Vols compartir alguna bona pràctica professional? Vols donar a conèixer alguna història que
mostri en què consisteix i quines són les virtuts del Suport a la Presa de Decisions? Si aquest és
el cas, utilitza el hashtag #deciderproject i connecta amb nosaltres!
Si desitges obtenir més informació sobre el Suport a la Presa de Decisions, visita la nostra
pàgina: http://decider-project.eu

TROBADA TRANSNACIONAL A POLÒNIA

Els socis del projecte DECIDER vam aprofitar els últims dies de maig per reunir-nos a Polònia i
veure’ns cara a cara, després d’un any desenvolupant materials formatius i eines digitals.
L’organització PSONI ens va acollir, exercint com amfitrions, i va conduir les intenses sessions
dels dies 25 i 26.
Vam tornar a afrontar la qüestió clau que dona sentit al nostre projecte: com podem millorar
el Suport a la Presa de Decisions? Els debats van ser molt útils per determinar el camí que hem
de seguir per redactar els millors materials educatius possibles. I, d’aquesta manera, garantir
que els professionals compten amb eines de qualitat, que els permetran oferir el servei i
atenció que mereixen les persones amb discapacitat.

D’altra banda, l’objectiu principal de la reunió va ser desenvolupar i testejar l’aplicació
informàtica DECIDER dirigida a crear un entorn de col·laboració i cooperació entre
professionals i persones amb necessitats especials. Donat que és rellevant que aquesta
aplicació proporcioni una metodologia de treball efectiva, vam definir les fases i recursos que
els professionals hauran d’utilitzar. En qualsevol cas, l’aplicació i la metodologia en que
aquesta es basa han estat pensades per organitzar tallers educatius sobre el Suport a la Presa
de Decisions i per ajudar a la resolució de problemes quotidians.
Aquests productes inclouran unes pautes metodològiques que promouran el reconeixement
de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat en les diferents esferes de la vida,
empoderant als professionals de primera línia, als cuidadors i familiars. La nostra intenció no
és una altra que proporcionar els recursos que necessiten per garantir que siguin capaços
d’oferir un suport humà i de qualitat i, així, propiciar la presa de decisions ajudant als
col·lectius vulnerables a realitzar els seus projectes de vida.
Si desitges obtenir més informació sobre el Suport a la Presa de Decisions, visita la nostra
pàgina: http://decider-project.eu

http://decider-project.eu/

JA HEM PUBLICAT EL MATERIAL INFORMATIU EN FORMAT DE LECTURA FÀCIL!

Hem arribat a una etapa molt important del projecte DECIDER. Els socis estem posant a prova
els materials redactats en un format de lectura fàcil. Aquests materials informatius s’han
elaborat pensant en les necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual,
especialment en aquelles que volen adquirir noves habilitats. Al mateix temps, emprant
aquests materials, pretenem que les persones amb necessitats especials prenguin les seves
pròpies decisions, determinant com volen viure i quins objectius desitgen assolir.
El manual conté capítols que posen l’accent sobre els drets de les persones amb discapacitat.
Els socis del projecte hem considerat rellevant mencionar passatges de la convenció que
recullen els drets i llibertats. Al cap i a la fi, els diferents materials desenvolupats en el marc del
projecte DECIDER pretenen convertir-se en instruments que promoguin el desenvolupament
social de les persones amb discapacitat i de la resta de la societat.
Hem de mencionar que el fulletó inclou informació sobre el Suport a la Presa de Decisions,
entesa com a eina que ajuda a fer realitat la Convenció sobre els Drets de les persones amb
Discapacitat. També recull els aspectes centrals del procés de presa de decisions, de
l’adquisició de coneixement i noves habilitats i, sobretot, sobre com sol·licitar el suport
necessari per resoldre els problemes quotidians. Finalment, el fulletó i els manuals presenten
els avantatges i característiques de l’aplicació informàtica DECIDER incidint sobre com aquesta
eina pot promoure l’autonomia de la persona.