STUDIUM PRZYPADKÓW WSPIERANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI PRZEZ DOROSŁE OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELKTUALNĄ OPUBLIKOWANE

Przewodnik po aktualnej sytuacji w zakresie podejmowania decyzji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w postaci wywiadów z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną, rodzicami, terapeutami i trenerami jest gotowy i dostępny w 7 językach: angielskim i 6 językach 6 partnerów konsorcjum DECIDER (polski, grecki, hiszpański, macedoński, litewski i kataloński). Można go znaleźć i pobrać w dziale BIBLIOTEKA (PUBLIKACJE).

Przewodnik ten zawiera podstawowe i przydatne informacje o aktualnej sytuacji związanej z procesami wspieranego podejmowania decyzji (SDM) w każdym kraju partnerskim, opisy przypadków (opowiedziane przez użytkowników usług, rodziny, osoby wspierające) oraz komentarze psychologa i prawnika.

Celem tej publikacji jest dostarczenie osobom wspierającym osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wiedzy na temat wspieranego podejmowania decyzji i jego wpływu na jakość ich życia.

PIERWSZE SPOTKANIE PARTNERÓW W PROJEKCIE DECIDER

Zespół projektu DECIDER z Polski, Hiszpanii, Grecji, Macedonii Północnej i Litwy rozpoczął spotkanie inauguracyjne online w dniach 11-12 stycznia 2021 r.

W dniach 11 – 12 stycznia 2021 roku odbyło się inauguracyjne spotkanie zespołu projektu DECIDER, w którym wzięli udział przedstawiciele z organizacji partnerskich z  Polski, Hiszpanii, Grecji, Macedonii Północnej i Litwy. Ze względu na wprowadzone o obostrzenia, spotkanie odbyło się w formie zdalnej.

Co to jest DECIDER?. Decider to projekt finansowany z programu ERASMUS+, którego celem jest uzupełnienie braku informatycznych zasobów edukacyjnych i szkoleniowych personelu zajmującego się problematyką niepełnosprawności, wdrożenie wspomaganego podejmowania decyzji (SDM) jako usługi wsparcia dla osób niepełnosprawnych w celu zwiększenia ich autonomii i jakości życia.

Idea DECIDERa jest inspirowana Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych (UNCRPD), a w szczególności jej artykułem 12 odnoszącym się do uznania przed prawem na równych zasadach z innymi osób z niepełnosprawnościami. Wspierane podejmowanie decyzji okazało się skutecznym mechanizmem wdrażania zdolności prawnej, jednak żaden kraj nie osiągnął zadowalającego poziomu wdrażania strukturalnego. Istnieje kilka przeszkód, aby to osiągnąć, w tym brak wiedzy, mechanizmów i profesjonalnych zasobów umożliwiających zmianę paradygmatu. W projekcie DECIDER partnerzy zamierzają zbadać te problemy i dostarczyć rozwiązania!

Wyniki projektu DECIDER będą oparte na metodologii koprodukcyjnej, co oznacza, że ​​osoby niepełnosprawne zostaną włączone do licznych działań realizowanych w projekcie, aby zapewnić większą skuteczność produktów i szybkie rezultaty.

W projekcie DECIDER zostaną opracowane następujące materiały:

 • Przewodnik po aktualnej sytuacji w zakresie podejmowania decyzji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

 • Aplikacja DECIDER do wykorzystania przez profesjonalistów i osoby z niepełnosprawnością w celu wsparcia ich podejmowania decyzji
 • Publikacja na temat wspomaganego podejmowania decyzji napisana w tekście łatwym do czytania i zrozumienia
 • Pakiet multimedialny dotyczący wspomaganego podejmowania decyzji dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i osób wspierających
 • Wytyczne dla profesjonalistów dotyczące stosowania metodologii opartej na TIK w zakresie wspomaganego podejmowania decyzji
 • Pilotaż pedagogiczny wszystkich materiałów przez odpowiednich profesjonalistów.

A wszystko to zostanie osiągnięte dzięki współpracy sześciu organizacji eksperckich z różnych obszarów wiedzy związanych z dziedziną niepełnosprawności, takich jak IT, świadczenie usług wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, organizacja samopomocy, oraz edukatorów i trenerów, zarówno osób niepełnosprawnych, jak i specjalistów wsparcia. Zróżnicowana typologia profili w partnerstwie pozwala na kompleksowe podejście do głównego celu, jakim jest dostarczenie zestawu innowacyjnych, opartych na ICT iw pełni dostępnych narzędzi edukacyjnych, które umożliwiają wdrażanie metodologii podejmowania decyzji wspieranych przez systemy wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Partnerstwo  tworzą następujące organizacje: PSONI (Polska), Viltis (Litwa), Support Girona (Hiszpania), Campus Arnau D’ Escala (Hiszpania), AktivUM (Republika Macedonii), Margarita VTC (Grecja)

Podczas spotkania inauguracyjnego poznaliśmy się lepiej i omówiliśmy kilka głównych obszarów tematycznych dotyczących projektu. To spotkanie było bardzo owocne, ponieważ wymieniliśmy kilka punktów widzenia w oparciu o różne środowiska kulturowe i zawodowe.

Mocno wierzymy, że ten projekt zostanie pomyślnie wdrożony i przyczyni się do promocji Wspomaganego Podejmowania Decyzji wśród osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi!

Międzynarodowe Spotkanie Partnerów, portal projektu i nowa publikacja

2020-1-PL01-KA204-081965

Article for DECIDER’s Second Online TPM

Title:

Międzynarodowe Spotkanie Partnerów, portal projektu i nowa publikacja

Article:

Zespół projektowy projektu DECIDER zorganizował drugie międzynarodowe spotkanie projektowe 2 czerwca 2021 roku. Partnerzy omówili praktyki wspomaganego podejmowania decyzji i zastanawiali się jak można je ulepszyć dzięki projektowi. COVID-19 nie pozwolił nam odwiedzić pięknej Girony w Katalonii i spotkać się twarzą w twarz z naszymi gospodarzami z SUPPORT Girona i Campus Arnau oraz wszystkimi innymi organizacjami konsorcjum: PSONI (Polska), Viltis (Litwa) , AktivUM (Republika Macedonii Północnej) i Margarita VTC (Grecja), ale nasze wirtualne spotkanie było bardzo owocne!

Na spotkaniu między innymi omówiliśmy projekt i funkcjonalności strony internetowej DECIDER, ulotki informacyjne oraz nasze hashtagi, aby łatwiej nas znaleźć w Social Media!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie i wspieranym podejmowaniu decyzji, odwiedź nas na http://decider-project.eu/ !

Najważniejszym punktem spotkania był jednak nasz pierwszy raport: „STUDIUM PRZYPADKÓW WSPIERANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI”.

Materiał zebrany w tej publikacji oparty jest na wywiadach z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodzicami/opiekunami prawnymi oraz osobami wspierającymi. Wywiady przeprowadzili specjaliści reprezentujący partnerów projektu z Grecji, Litwy, Polski, Macedonii Północnej i Hiszpanii – Katalonii.

Nasze studium przypadku można znaleźć i pobrać pod następującym linkiem: http://decider-project.eu/pl/publikacje/

Jeśli znasz jakieś dobre praktyki lub historie dotyczące wspieranego podejmowania decyzji, w mediach społęcznościowych użyj hashtagu #deciderproject i połącz się z nami!

PONADNARODOWE SPOTKANIE W POLSCE

W dniach 25 i 26 maja odbyło się ponadnarodowe spotkanie na żywo projektu DECIDER w Polsce. Gospodarzem było PSONI z Polski, a wszystkie pozostałe organizacje konsorcjum były obecne na spotkaniu: Support (Girona), Campus Arnau, Viltis (Litwa), AktivUM (Republika Macedonii Północnej) i Margarita VTC (Grecja).

Spotkanie było bardzo produktywne, partnerzy projektu dyskutowali na temat Supported Decision Making – Wsparcia w Podejmowaniu Decyzji Osobom Niepełnosprawnym – i jak można je ulepszyć poprzez nasz projekt.

Głównym celem tego spotkania był drugi produkt DECIDER Aplikacja dla osób indywidualnych oraz profesjonalistów, oraz piąty produkt DECIDER – Metodologia Wsparcia w Podejmowaniu Decyzji z wykorzystaniem narzędzi ICT (information and Communication Technology).

Na tym spotkaniu podjęliśmy kilka decyzji i dyskutowaliśmy o aplikacji DECIDER jako narzędziu informatycznym, które zmieni świat nastawiony na wspomaganie podejmowania decyzji. Nauczyciele i osoby niepełnosprawne w pięciu krajach otrzymają unikalne narzędzie, które będzie można wykorzystać podczas warsztatów dotyczących podejmowania decyzji, a także w życiu codziennym.

Partnerzy dyskutowali również o tym, jak rozwijać podstawową metodologię, aby wdrożyć usługę wspomaganego podejmowania decyzji w organizacjach partnerskich.

W ramach tej IO powstaną wskazówki metodyczne umożliwiające uznanie zdolności prawnej osób niepełnosprawnych w różnych sferach życia przez umożliwienie profesjonalistom, opiekunom,
i członkom rodziny zidentyfikowanie i zastosowanie w praktyce podstawowych procesów SDM na różnych poziomach lub różnych etapach projektu życiowego PWD lub oczekiwań życiowych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Supported Decision Making – Wsparcia w podejmowaniu Decyzji – odwiedź nas na http://decider-project.eu/.

ŁATWY W ODBIORZE MATERIAŁ ZOSTAŁ JUŻ OPUBLIKOWANY

ted Decision Maki

Europejski program Erasmus + „DECIDER – Zwiększanie doświadczeń życiowych osób dorosłych o specjalnych potrzebach edukacyjnych, trenerów i rodziców poprzez wspieranie procesu podejmowania decyzji” rozwija się dalej. W tym okresie realizujemy z naszymi partnerami tworzenie materiałów łatwych do czytania. Materiały te skierowane są do osób z niepełnosprawnością intelektualną, a szczególnie do tych, które są zainteresowane zdobyciem nowych umiejętności i będą zachęcane do samostanowienia w podejmowaniu decyzji.  

Broszura ETR zawiera rozdziały takie jak: co jest prawem, kto proponuje rozwiązania legislacyjne dla praw, gdzie można znaleźć swoje prawa. Partnerzy projektu uważają, że bardzo ważne jest umieszczenie w broszurze wzmianki o Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych jako instrumencie praw człowieka w wyraźnym wymiarze rozwoju społecznego.

Wspierane podejmowanie decyzji (SMD) jest częścią Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (CRPD) i zawiera informacje o procesie podejmowania decyzji, zdobywaniu wiedzy, braniu odpowiedzialności, proszeniu o wsparcie.

 W broszurze przedstawiono również aplikację DECIDER.

Broszurę w języku angielskim, macedońskim, polskim, hiszpańskim, greckim, katalońskim lub litewskim można pobrać z sekcji Publikacje .

W dniach 25 i 26 maja odbyło się ponadnarodowe spotkanie na żywo projektu DECIDER w Polsce. Gospodarzem było PSONI z Polski, a wszystkie pozostałe organizacje konsorcjum były obecne na spotkaniu: Support (Girona), Campus Arnau, Viltis (Litwa), AktivUM (Republika Macedonii Północnej) i Margarita VTC (Grecja).

Spotkanie było bardzo produktywne, partnerzy projektu dyskutowali na temat Supported Decision Making – Wsparcia w Podejmowaniu Decyzji Osobom Niepełnosprawnym – i jak można je ulepszyć poprzez nasz projekt.

Głównym celem tego spotkania był drugi produkt DECIDER Aplikacja dla osób indywidualnych oraz profesjonalistów, oraz piąty produkt DECIDER – Metodologia Wsparcia w Podejmowaniu Decyzji z wykorzystaniem narzędzi ICT (information and Communication Technology).

Na tym spotkaniu podjęliśmy kilka decyzji i dyskutowaliśmy o aplikacji DECIDER jako narzędziu informatycznym, które zmieni świat nastawiony na wspomaganie podejmowania decyzji. Nauczyciele i osoby niepełnosprawne w pięciu krajach otrzymają unikalne narzędzie, które będzie można wykorzystać podczas warsztatów dotyczących podejmowania decyzji, a także w życiu codziennym.

Partnerzy dyskutowali również o tym, jak rozwijać podstawową metodologię, aby wdrożyć usługę wspomaganego podejmowania decyzji w organizacjach partnerskich.

W ramach tej IO powstaną wskazówki metodyczne umożliwiające uznanie zdolności prawnej osób niepełnosprawnych w różnych sferach życia przez umożliwienie profesjonalistom, opiekunom,
i członkom rodziny zidentyfikowanie i zastosowanie w praktyce podstawowych procesów SDM na różnych poziomach lub różnych etapach projektu życiowego PWD lub oczekiwań życiowych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Supported Decision Making – Wsparcia w Podejmowaniu Decyzji – odwiedź nas na http://decider-project.eu/.

Copyright ©2021 Decider. Wszystkie prawa zastrzeżone

 

 

ng – Wsparcia w podejmowaniu Decyzji – odwiedź nas na http://decider-project.eu/.

TRANSNATIONAL MEETING W WILNIE, LITWA

2020-1-POd dwóch lat litewskie stowarzyszenie pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną „Viltis” wraz z partnerami zagranicznymi realizuje projekt „DECIDER: pogłębianie doświadczeń życiowych osób dorosłych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, trenerów i rodziców poprzez wspomagane podejmowanie decyzji” w ramach programu ERASMUS+.

Tym razem partnerzy spotkali się w sali Igninus hotelu Panorama w Wilnie na Litwie, aby omówić problemy projektu i zaplanować dalsze działania projektowe. Spotkanie trwało 2 dni – 15-16 grudnia 2022 r.

 

Podczas realizacji projektu powstało wiele materiałów:

 • zbiór dobrych praktyk w zakresie wspieranego podejmowania decyzji;
 • aplikacja dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich asystentów, która ułatwia podejmowanie odpowiednich decyzji w różnych sytuacjach życiowych;
 • łatwa do odczytania publikacja dotycząca Wspieranego Podejmowania Decyzji;
 • materiały szkoleniowe dla nauczycieli, pracowników socjalnych i innych osób, które pomagają osobom niepełnosprawnym w podejmowaniu decyzji;
 • podręcznik metodologiczny dotyczący wspomaganego podejmowania decyzji.

Partnerzy omówili wykorzystanie aplikacji, wykorzystanie podręcznika metodologicznego, strukturę i treść przyszłych szkoleń.

Hiszpański partner Campus Arnau D’Eskala zorganizuje trzydniowe szkolenie w Gironie. W szkoleniu weźmie udział trzech nauczycieli z każdego kraju. Wymagania wobec potencjalnych uczestników szkolenia są dość wysokie, nauczyciele muszą:

           pracować z osobami z niepełnosprawnością intelektualną,

           dobrze władać językiem angielskim,

 • być biegłymi w technologiach cyfrowych,
 • posiada możliwość przekazywania wiedzy osobom z niepełnosprawnością intelektualną podczas szkolenia pilotażowego po powrocie do kraju.

Mamy nadzieję, że uczestnicy przyszłych szkoleń zdobędą wiedzę i przekażą ją osobom z niepełnosprawnością intelektualną. W ten sposób wypracowany materiał i narzędzia pomogą osobom niepełnosprawnym podejmować właściwe decyzje w życiu.

Lietuvos sutrikusio intlekto žmonių globos bendrijos „Viltis”

Informacija

 

L01-KA204-081965

Article for DECIDER’s Second Online TPM

Title:

Międzynarodowe Spotkanie Partnerów, portal projektu i nowa publikacja

Article:

Zespół projektowy projektu DECIDER zorganizował drugie międzynarodowe spotkanie projektowe 2 czerwca 2021 roku. Partnerzy omówili praktyki wspomaganego podejmowania decyzji i zastanawiali się jak można je ulepszyć dzięki projektowi. COVID-19 nie pozwolił nam odwiedzić pięknej Girony w Katalonii i spotkać się twarzą w twarz z naszymi gospodarzami z SUPPORT Girona i Campus Arnau oraz wszystkimi innymi organizacjami konsorcjum: PSONI (Polska), Viltis (Litwa) , AktivUM (Republika Macedonii Północnej) i Margarita VTC (Grecja), ale nasze wirtualne spotkanie było bardzo owocne!

Na spotkaniu między innymi omówiliśmy projekt i funkcjonalności strony internetowej DECIDER, ulotki informacyjne oraz nasze hashtagi, aby łatwiej nas znaleźć w Social Media!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie i wspieranym podejmowaniu decyzji, odwiedź nas na http://decider-project.eu/ !

Najważniejszym punktem spotkania był jednak nasz pierwszy raport: „STUDIUM PRZYPADKÓW WSPIERANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI”.

Materiał zebrany w tej publikacji oparty jest na wywiadach z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodzicami/opiekunami prawnymi oraz osobami wspierającymi. Wywiady przeprowadzili specjaliści reprezentujący partnerów projektu z Grecji, Litwy, Polski, Macedonii Północnej i Hiszpanii – Katalonii.

Nasze studium przypadku można znaleźć i pobrać pod następującym linkiem: http://decider-project.eu/pl/publikacje/

Jeśli znasz jakieś dobre praktyki lub historie dotyczące wspieranego podejmowania decyzji, w mediach społęcznościowych użyj hashtagu #deciderproject i połącz się z nami!

Organizacja MARGARITA z Aten była gospodarzem w międzynarodowego spotkania projektu Erasmus+ DECIDER.

Organizacja MARGARITA z Aten była gospodarzem w międzynarodowego spotkania projektu Erasmus+ DECIDER.

Profesjonaliści, adwokaci i osoby z niepełnosprawnością intelektualną z Aktivum (Macedonia Północna), Psoni (Polska), Viltis (Litwa), SUPPORT Girona i Campus Arnau (Hiszpania-Katalonia) zebrali się, aby omówić ten temat i dowiedzieć się, jak korzystać z zestawu narzędzi szkoleniowych projektu DECIDER.

Spędziliśmy razem dwa pełne dni z prezentacjami, grami i dyskusjami!

 1. Dowiedzieliśmy się o sposobie wykorzystania przewodnika DECIDER. Raportu z badań, w którym zebrano historie WPD osób niepełnosprawnych, rodzin i profesjonalistów.
 2. Wykorzystaliśmy Easy To Read podręcznik na temat praw osób niepełnosprawnych i usług WPD
 3. Prezentowaliśmy, jak działa aplikacja DECIDER i co może zaoferować podczas podejmowania decyzji i analizowaniu możliwych opcji.
 4. Poruszaliśmy się po stronie internetowej i narzędziu multimedialnym DECIDER, a także graliśmy w grę online Labirynt of Enigmas!
 5. Spotkanie zakończyła interaktywna gra, w której wszyscy uczestnicy pomogli członkowi zespołu DECIDER podjąć własną decyzję! Pomogło nam to zrozumieć, jak złożone może być podejmowanie decyzji, co wpływa na nasze wybory i znaleźć równowagę między tym, czego chcemy, a tym, co musimy zrobić.

Spotkanie odbyło się w pięknych obiektach Centrum Kultury Urzędu Miasta Ateny. Było to blisko centrum miasta, a na koniec mieliśmy okazję zwiedzić zarówno nowoczesną, jak i starożytną część Aten!

Wnioski dotyczące dotychczasowego  przebiegu PROJEKTU były bardzo zachęcające. Oceny spotkania były bardzo pozytywne i to nas bardzo ucieszyło!

Spotkanie było wielkim sukcesem również dlatego, że mieliśmy duże wsparcie ze strony innych zespołów!

Wielkie podziękowania dla:

 1. Zespou stołówki MARGARITY za ich obsługę oraz pyszne jedzenie i kawę, które zapewnili
 2. Warsztatom Skills Empowerment za doskonałe ciasta
 3. Warsztatom Prezentów i Ogrodu za prezenty, które przekazali uczestnikom spotkania
 4. Zespołowi ds. Integracji Pracy, który obsługiwał sekretariat spotkania.