STUDIUM PRZYPADKÓW WSPIERANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI PRZEZ DOROSŁE OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELKTUALNĄ OPUBLIKOWANE

Przewodnik po aktualnej sytuacji w zakresie podejmowania decyzji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w postaci wywiadów z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną, rodzicami, terapeutami i trenerami jest gotowy i dostępny w 7 językach: angielskim i 6 językach 6 partnerów konsorcjum DECIDER (polski, grecki, hiszpański, macedoński, litewski i kataloński). Można go znaleźć i pobrać w dziale BIBLIOTEKA (PUBLIKACJE).

Przewodnik ten zawiera podstawowe i przydatne informacje o aktualnej sytuacji związanej z procesami wspieranego podejmowania decyzji (SDM) w każdym kraju partnerskim, opisy przypadków (opowiedziane przez użytkowników usług, rodziny, osoby wspierające) oraz komentarze psychologa i prawnika.

Celem tej publikacji jest dostarczenie osobom wspierającym osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wiedzy na temat wspieranego podejmowania decyzji i jego wpływu na jakość ich życia.

PIERWSZE SPOTKANIE PARTNERÓW W PROJEKCIE DECIDER

Zespół projektu DECIDER z Polski, Hiszpanii, Grecji, Macedonii Północnej i Litwy rozpoczął spotkanie inauguracyjne online w dniach 11-12 stycznia 2021 r.

W dniach 11 – 12 stycznia 2021 roku odbyło się inauguracyjne spotkanie zespołu projektu DECIDER, w którym wzięli udział przedstawiciele z organizacji partnerskich z  Polski, Hiszpanii, Grecji, Macedonii Północnej i Litwy. Ze względu na wprowadzone o obostrzenia, spotkanie odbyło się w formie zdalnej.

Co to jest DECIDER?. Decider to projekt finansowany z programu ERASMUS+, którego celem jest uzupełnienie braku informatycznych zasobów edukacyjnych i szkoleniowych personelu zajmującego się problematyką niepełnosprawności, wdrożenie wspomaganego podejmowania decyzji (SDM) jako usługi wsparcia dla osób niepełnosprawnych w celu zwiększenia ich autonomii i jakości życia.

Idea DECIDERa jest inspirowana Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych (UNCRPD), a w szczególności jej artykułem 12 odnoszącym się do uznania przed prawem na równych zasadach z innymi osób z niepełnosprawnościami. Wspierane podejmowanie decyzji okazało się skutecznym mechanizmem wdrażania zdolności prawnej, jednak żaden kraj nie osiągnął zadowalającego poziomu wdrażania strukturalnego. Istnieje kilka przeszkód, aby to osiągnąć, w tym brak wiedzy, mechanizmów i profesjonalnych zasobów umożliwiających zmianę paradygmatu. W projekcie DECIDER partnerzy zamierzają zbadać te problemy i dostarczyć rozwiązania!

Wyniki projektu DECIDER będą oparte na metodologii koprodukcyjnej, co oznacza, że ​​osoby niepełnosprawne zostaną włączone do licznych działań realizowanych w projekcie, aby zapewnić większą skuteczność produktów i szybkie rezultaty.

W projekcie DECIDER zostaną opracowane następujące materiały:

  • Przewodnik po aktualnej sytuacji w zakresie podejmowania decyzji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

  • Aplikacja DECIDER do wykorzystania przez profesjonalistów i osoby z niepełnosprawnością w celu wsparcia ich podejmowania decyzji
  • Publikacja na temat wspomaganego podejmowania decyzji napisana w tekście łatwym do czytania i zrozumienia
  • Pakiet multimedialny dotyczący wspomaganego podejmowania decyzji dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i osób wspierających
  • Wytyczne dla profesjonalistów dotyczące stosowania metodologii opartej na TIK w zakresie wspomaganego podejmowania decyzji
  • Pilotaż pedagogiczny wszystkich materiałów przez odpowiednich profesjonalistów.

A wszystko to zostanie osiągnięte dzięki współpracy sześciu organizacji eksperckich z różnych obszarów wiedzy związanych z dziedziną niepełnosprawności, takich jak IT, świadczenie usług wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, organizacja samopomocy, oraz edukatorów i trenerów, zarówno osób niepełnosprawnych, jak i specjalistów wsparcia. Zróżnicowana typologia profili w partnerstwie pozwala na kompleksowe podejście do głównego celu, jakim jest dostarczenie zestawu innowacyjnych, opartych na ICT iw pełni dostępnych narzędzi edukacyjnych, które umożliwiają wdrażanie metodologii podejmowania decyzji wspieranych przez systemy wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Partnerstwo  tworzą następujące organizacje: PSONI (Polska), Viltis (Litwa), Support Girona (Hiszpania), Campus Arnau D’ Escala (Hiszpania), AktivUM (Republika Macedonii), Margarita VTC (Grecja)

Podczas spotkania inauguracyjnego poznaliśmy się lepiej i omówiliśmy kilka głównych obszarów tematycznych dotyczących projektu. To spotkanie było bardzo owocne, ponieważ wymieniliśmy kilka punktów widzenia w oparciu o różne środowiska kulturowe i zawodowe.

Mocno wierzymy, że ten projekt zostanie pomyślnie wdrożony i przyczyni się do promocji Wspomaganego Podejmowania Decyzji wśród osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi!

Międzynarodowe Spotkanie Partnerów, portal projektu i nowa publikacja

2020-1-PL01-KA204-081965

Article for DECIDER’s Second Online TPM

Title:

Międzynarodowe Spotkanie Partnerów, portal projektu i nowa publikacja

Article:

Zespół projektowy projektu DECIDER zorganizował drugie międzynarodowe spotkanie projektowe 2 czerwca 2021 roku. Partnerzy omówili praktyki wspomaganego podejmowania decyzji i zastanawiali się jak można je ulepszyć dzięki projektowi. COVID-19 nie pozwolił nam odwiedzić pięknej Girony w Katalonii i spotkać się twarzą w twarz z naszymi gospodarzami z SUPPORT Girona i Campus Arnau oraz wszystkimi innymi organizacjami konsorcjum: PSONI (Polska), Viltis (Litwa) , AktivUM (Republika Macedonii Północnej) i Margarita VTC (Grecja), ale nasze wirtualne spotkanie było bardzo owocne!

Na spotkaniu między innymi omówiliśmy projekt i funkcjonalności strony internetowej DECIDER, ulotki informacyjne oraz nasze hashtagi, aby łatwiej nas znaleźć w Social Media!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie i wspieranym podejmowaniu decyzji, odwiedź nas na http://decider-project.eu/ !

Najważniejszym punktem spotkania był jednak nasz pierwszy raport: „STUDIUM PRZYPADKÓW WSPIERANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI”.

Materiał zebrany w tej publikacji oparty jest na wywiadach z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodzicami/opiekunami prawnymi oraz osobami wspierającymi. Wywiady przeprowadzili specjaliści reprezentujący partnerów projektu z Grecji, Litwy, Polski, Macedonii Północnej i Hiszpanii – Katalonii.

Nasze studium przypadku można znaleźć i pobrać pod następującym linkiem: http://decider-project.eu/pl/publikacje/

Jeśli znasz jakieś dobre praktyki lub historie dotyczące wspieranego podejmowania decyzji, w mediach społęcznościowych użyj hashtagu #deciderproject i połącz się z nami!