• O1          STUDIUM PRZYPADKÓW WSPIERANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI PRZEZ DOROSŁE OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELKTUALNĄ
  • O2          DECIDER – aplikacja dla osób ze specjalnymi potrzebami i profesjonalistów
  • O3          Publikacja w tekście łatwym do czytania i zrozumienia o wspieranym podejmowaniu decyzji
  • O4          Pakiet multimedialny na temat wspieranego podejmowania  decyzji
  • O5          DECIDER – metodologia uczenia wspieranego podejmowania decyzji w oparciu o narzędzia TIK
  • O6          Pilotaż edukatorów