Vadovas apie Sprendimų priėmimą su pagalba paslaugą (SDM) parengtas

Leidinys – Vadovas apie Sprendimų priėmimo su pagalba paslaugą (SDM) – parengtas.

Vadovas apie dabartinę situaciją dėl sprendimų priėmimo su pagalba (Supported Decision Making – tumpai SDM) paslaugą specialių mokymosi poreikių turintiems asmenims, pateikiamas  interviu su sutrikusio intelekto suaugusiais asmenimis, jų tėvais, terapeutais ir padėjėjais forma.

Leidinio medžiaga pateikiama septyniomis kalbomis, t.y., anglų ir šešiomis DECIDER projekto partnerių kalbomis (lenkų, graikų, ispanų, makedonų, lietuvių ir katalonų).

Leidinį rasite skiltyje BIBLIOTEKA (PUBLIKACIJOS).

Leidinyje pateikiama esminė ir naudinga informacija apie dabartinę SDM situaciją kiekvienoje DECIDER projekto partnerio šalyje, pateikiami paslaugos teikimo istorijų aprašymai (paslaugos vartotojų, tėvų, padėjėjų) ir teisininkų bei psichologų komentarai.

Leidinio tikslas – suteikti asmenims, kurie teikia pagalbą specialiųjų mokymosi poreikių turintiems asmenims, gyvybiškai būtinų žinių apie sprendimų priėmimo su pagalba paslaugą ir šios paslaugos daromą įtaką gyvenimo kokybei.

Article for DECIDER’s kick off meeting

DECIDER 

2020-1-PL01-KA204-081965

Article for DECIDER’s kick off meeting

Straipsnis apie pirmąjį projekto partnerių susitikimą

DECIDER projektas startavo!

Kadangi dėl COVID-19 pandemijos vis dar neleidžiama organizuoti susitikimus  partnerių šalyse,  2021 m. Sausio 11–12 d.  projekto DECIDER komanda iš Lenkijos, Ispanijos, Graikijos, Šiaurės Makedonijos ir Lietuvos organizavo savo pirmajį nuotolinį susitikimą.

Jus galite paklausti kas yra „DECIDER“. Tai ERASMUS+programos  projektas, kurio tikslas – padengti neįgaliųjų srityje dirbančių darbuotojų švietimo ir mokymo išteklių trūkumus apie informacines technologijas, įgyvendinti pagalbos priimant sprendimą (SDM) paslaugą žmonėms su negalia, siekiant stiprinti jų savarankiškumą ir gyvenimo kokybę.

JT neįgaliųjų teisių konvencijos 12 straipsnis apie ligybę prieš įstatymą  įkvėpė projekto partnerius sukurti šį projektą, kuris  skatintų perėjimą prie teisinio veiksnumo požiūrio į žmogaus teises. Įrodyta, kad pagalbos priimant sprendimą (SDM)  paslauga yra veiksmingas veiksnumo įgyvendinimo mechanizmas, tačiau iki šiol nė viena šalis nepasiekė patenkinamo struktūrinio įgyvendinimo lygio. Yra keletas kliūčių šiam tikslui pasiekti, įskaitant žinių, mechanizmų ir profesionalių išteklių trūkumus. DECIDER projektu planuojama ištirti šias problemas ir pateikti sprendimus!

„DECIDER“ rezultatai bus grindžiami sukurta  metodika, o tai reiškia, kad neįgalieji bus įtraukti į daugybę projekto veiklų, siekiant užtikrinti didesnį produktų efektyvumą ir teigiamus rezultatus. Jei esate neįgalus asmuo, profesionalus rėmėjas, politikos formuotojas,  šeimos narys, ar besidomintis pagalbos priimant sprendimą paslauga (SDM), DECIDER projektas ateinančiais metais suteiks jums įdomių naujienų ir įrankių!

Profesionalai įgis atnaujintų žinių ir padės priimti sprendimus tiesiogiai neįgaliesiems. Tai paskatins organizacijas pereiti prie SDM paslaugos tarnybos kurimą.  Padidės žmonių su negalia savarankiškumo lygis ir jie galės priimti sprendimus, didinančius jų savivertę ir gerinančius jų bei tėvų /globėjų gyvenimo kokybę.

„DECIDER“ projekto metu bus parengta medžiaga:

Vadovas apie pagalbos priimant sprendimą paslaugos specialiųjų mokymosi poreikių asmenims dabartinį padėtį.

 1. „DECIDER“ programa, kurią naudos specialistai ir neįgalieji dėl sprendimų priėmimo su pagalba.
 2. Leidinys apie sprendimų priėmimą su pagalba lengvai skaitoma kalba sutrikusio intlekto asmenims.
 3. Multimedijos paketas dėl sprendimų priėmimą su pagalba sutrikusio intlekto asmenims,  jų šeimoms ir rėmėjams
 4. Gairės specialistams apie IRT (informacijos ir ryšių technologijos) pagrįsta metodiką dėl sprendimų priėmimo su pagalba.
 5. Pedagoginiai bandomieji mokymai naudojant visą medžiagą.

Paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas – visa tai bus pasiekta bendradarbiaujant šešioms ekspertų organizacijoms, turinčioms žinių ir patirties apie neįgalumą, pvz., Informacinių technologijų naudojimas tetikiant pagalbą priimant sprendimus, savipagalbos organizacija,  pedagogai, ir instruktoriai, tiek neįgalieji, tiek teikiantys pagalbą specialistai.

Įvairių profilių partnerystė leidžia siekti visapusiško pagrindinio tikslo – pateikti naujoviškus, IRT pagrįstus ir visiškai prieinamus švietimo priemones, kurios leidžia įgyvendinti sprendimų priėmimo su pagalba paslaugos metodikas, paremtas neįgaliesiems skirtomis paramos sistemomis.

Organizacijos: PSONI (Lenkija), Viltis (Lietuva), Support Girona (Ispanija), Campus Arnau D’ Escala (Ispanija), AktivUM (Šiaurės Makedonija), Margarita VTC (Graikija)

Pradinio susitikimo metu mes geriau pažinome vienas kitą ir aptarėme pagrindines projekto sritis. Šis susitikimas buvo labai produktyvus, nes pasikeitėme savo požiūriais.

Nepaisant praktinių problemų, kylančių dėl koronaviruso protrūkio, mes tvirtai tikime, kad šis projektas bus sėkmingai įgyvendintas ir prisidės prie pagalbos priimant sprendimus paslaugos asmenims su specialiaisiais mokymosi poreikiais skatinimui.

Straipsnis apie DECIDER antrąjį nuotolinį partnerių susitikimą

DECIDER
2020-1-PL01-KA204-081965

Straipsnis apie DECIDER antrąjį nuotolinį partnerių  susitikimą

Pavadinimas: DECIDER projekto veiklos pirmi rezultatai !

Vasara DECIDER projekto komanda surengė antrąjį tarptautinį projekto susitikimą apie sprendimų priėmimą su pagalba  ir šio proceso tobulinimą įgyvendinant projektą.

COVID-19 pandemija neleido partneriams apsilankyti nuostabioje Žironoje, Katalonijoje ir susitikti akis į akį su mūsų Ispanijos partneriais iš SUPPORT Girona ir „Campus Arnau“ organizacijų, bei visų kitų konsorciumo partneriais: PSONI (Lenkija), „Viltis“ (Lietuva), AktivUM (Šiaurės Makedonijos Respublika) ir Margarita VTC (Graikija).  Mūsų nuotolinis  susitikimas buvo labai produktyvus!

Šiame susitikime mes priėmėme keletą sprendimų, aptarėme DECIDER tinklapį, informacinius lankstinukus ir projekto žymą/hashtag, kad jus lengviau rastumėte informaciją apie projektą socialinėje žiniasklaidoje! Jei norite sužinoti daugiau apie sprendimų priėmimą su pagalba, apsilankykite http://decider-project.eu/

Susitikimo metu pagrindinis demesys buvo skirtas pirmos veiklos rezultatui – „PAGALBOS PRIIMANT SPRENDIMĄ PASLAUGOS ATVEJŲ TYRIMUI“ (termino „pagalbos priimant sprendimą“ anglu variantas supported decision making, trumpai SDM). Šiame leidinyje surinkta medžiaga yra pagrįsta interviu su turinčiais specialiųjų mokymosi poreikių asmenimis, jų tėvais/globėjais ir padedančiais jiems specialistais. Interviu atliko specialistai iš partnerių šalių: Graikijos, Lietuvos, Lenkijos, Šiaurės Makedonijos ir Ispanijos – Katalonijos. Atvejo tyrimo nuoroda: http://decider-project.eu/publications-2/

Jei norite pasidalyti geriausia praktika ar istorijomis apie pagalbos priimant sprendimą paslaugą, naudokitės #deciderproject žyma/hashtag ir susisiekite su mumis adresu viltis@viltis.lt !

TARPTAUTINIS SUSITIKIMAS LENKIJOJE

Gegužės 25 ir 26 dienomis Lenkijoje vyko tarptautinis DECIDER projekto susitikimas. Susitikime dalyvavo PSONI iš Lenkijos ir kitos projekto partneriai: Support Girona (Ispanija), Campus Arnau (Ispanija), Viltis (Lietuva), AktivUM (Šiaurės Makedonijos Respublika) ir Margarita VTC (Graikija).

Susitikimas buvo labai konstruktyvus, projekto partneriai aptarė sprendimų priėmimo su pagalba (SDM) klausimus ir galimybes tobulinti šią paslaugą  įgyvendinant šį projektą.

Pagrindinis šio susitikimo tikslas buvo DECIDER projekto programa asmenims su negalia ir specialistams (intelektinis produktas-IO2) ir penkta DECIDER projekto veikla –sprendimų priėmimo su pagalba metodika naudojant Informacines technologias (IKT)

Šiame susitikime priėmėme keletą sprendimų dėl DECIDER projekto. Partneriai diskutavo apie DECIDER taikomąją programą kaip IT įrankį, orientuotą į sprendimų priėmimą su pagalba. Penkių šalių mokytojai ir neįgalieji gaus unikalų įrankį, kurį galės naudoti sprendimų priėmimo seminaruose ir kasdieniame gyvenime.

Partneriai taip pat aptarė, kaip sukurti pagrindinę metodiką, skirtą įgyvendinti sprendimų priėmimo su pagalba paslaugą partnerių organizacijose.

Pagal šį intelektinį produktą (IO 5) bus parengtos metodinės gairės, leidžiančios pripažinti neįgalių asmenų veiksnumą įvairiose gyvenimo srityse, suteikiant galimybę specialistams, globėjams ir šeimos nariams nustatyti ir praktiškai įgyvendinti pagrindinį SDM procesą įvairiais lygmenimis ar skirtingais gyvenimo etapais.

Daugiau informacijos apie  SDM rasite adresu http://decider-project.eu/

PARENGTA MEDŽIAGA LENGVAI SUPRANTAMA KALBA

„DECIDER“ projektas,  parengtas pagal Europos Sąjungos Erasmus+ programą, tęsiasi.

Šiuo metu partneriai rengia medžiagą  lengvai suprantama kalba.

Medžiaga skirta intelekto negalią turintiems žmonėms, kurie nori įgyti naujų įgūdžių ir bus skatinami apsispręsti priimant sprendimus.

ETR brošiūroje yra tokių dalių, kur kalbama apie tai kas yra teisinga, kas siūlo teisės aktus, kur galima rasti informaciją apie savo teises. Projekto partneriai mano, kad brošiūroje labai svarbu paminėti dalį apie Neįgaliųjų teisių konvenciją kaip žmogaus teisių dokumentą, turintį aiškų socialinio vystymosi aspektą.

Sprendimų priėmimas su pagalba (SDM), kaip Neįgaliųjų teisių konvencijos (CRPD) dalis, yra įtrauktas į brošiūrą. Tai pat brošiūroje yra   informacijos apie sprendimų priėmimo procesą, žinių gavimą, atsakomybės prisiėmimą, pagalbos prašymą.

Brošiūroje pateikiama DECIDER programa. Brošiūrą anglų, makedonų, lenkų, ispanų, graikų, katalonų ir lietuvių kalbomis galima atsisiųsti iš projekto tinklapio www.decider-project.eu (meniu  „Publications“ – Lietuvių dalyje „Publikacijos“).

Daugiau informacijos apie  SDM rasite adresu http://decider-project.eu/

TARPTAUTINIS SUSITIKIMAS LIETUVOJE

Data: 2022.12.22

 Jau du metus Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis” kartu su užsienio partneriais vykdo  ERASMUS+ programos tarptautinį projektą  „DECIDER: specialiųjų mokymosi poreikių turinčių jaunuolių, specialistų, padėjėjų ir tėvų gyvenimo patirties gerinimas, priimant sprendimus su pagalba“.

 Projekto partneriai 2022 m. gruodžio 15-16 dienomis Panoramos viešbučio Igninus salėje susirinko aptarti projekto klausimus ir numatyti tolimesnes projekto veiklas.

 

Projekto vykdymo metu sukurta daug medžiagos:

 • gerųjų praktikų dėl sprendimo priėmimo su pagalba rinkinys, 
 • programėlė skirta sutrikusio intelekto asmenims ir jų pagalbininkams, kuri palengvina priimti tinkamus sprendimus įvairiuose gyvenimo situacijose,
 • mokymo medžiaga mokytojams, socialiniams darbuotojams ir kitiems žmonėms, kurie padeda neįgaliesiems priimti sprendimus,
 • metodologijos vadovėlis apie sprendimų priėmimą su pagalba.

Projekto partneriai diskutavo apie metodologijos vadovėlio pritaikymą mokymuose, aptarė būsimų mokymų struktūrą ir turinį.

 

Ispanijos partneris  Campus Arnau D‘Eskala organizuos trijų dienų mokymus Žironoje. Mokymuose galės dalyvauti 3 mokytojai iš kiekvienos šalies. Reikalavimai potencialiems  mokymų dalyviams gan aukšti:

 • mokytojai  turi dirbti su sutrikusio intelekto asmenimis,
 • mokėti anglų kalbą,
 • išmanyti skaitmeninėse technologijose,
 • o svarbiausia – grįžus į savo šalį perduoti žinias sutrikusio intelekto asmenims pilotinių mokymų metu.

Tikimės, kad būsimų projekto mokymų dalyviai įsisavins žinias ir jas sėkmingai panaudos savo gyvenime priimant sprendimus su pagalba.

Bendrijos „Viltis“ informacija

Organizacija MARGARITA iš Atėnų surengė tarptautinį Erasmus+ DECIDER projekto susitikimą.

Organizacija MARGARITA iš Atėnų surengė tarptautinį Erasmus+ DECIDER projekto susitikimą.

Šia tema aptarti ir išmokti naudotis DECIDER mokymo priemonėmis susirinko specialistai, teisininkai ir intelekto negalią turintys asmenys iš Aktivum (Šiaurės Makedonija), PSONI (Lenkija), Viltis (Lietuva), SUPPORT Girona ir Campus Arnau (Ispanija-Katalonija).

Kartu praleidome dvi pilnas dienas su pristatymais, vertinimais, žaidimais ir diskusijomis!

 • Sužinojome apie DECIDER projekto sukurtą vadovą. Tyrimo ataskaita, kurioje surinktos SDM istorijos iš žmonių su negalia, šeimų ir dirbančiųjų su neįgaliaisiais.
 • Naudojome vadovą apie žmonių su negalia teises ir SDM paslaugas lengvai suprantama kalba.
 • Praktikoje pamatėme, kaip veikia DECIDER programa ir ką ji gali pasiūlyti, kad suprastų pasirinkimų poveikį priimant sprendimus.
 • Naršėme DECIDER tinklalapyje ir naudojome multimedijos įrankius, taip pat žaidėme internetinį žaidimą DECDER Labyrinth!
 • Susitikimas baigėsi interaktyviu žaidimu, kuriame visi dalyviai padėjo DECIDER komandos nariui apsispręsti! Tai padėjo mums suprasti, koks sudėtingas gali būti sprendimų priėmimas, suprasti mūsų pasirinkimų poveikį ir rasti pusiausvyrą tarp to, ko norime ir ką turime daryti.

Susitikimas vyko Atėnų savivaldybės kultūros centre ir jo gražiose patalpose. Jis buvo netoli miesto centro ir pabaigoje turėjome galimybę aplankyti tiek moderniąją, tiek senovinę Atėnų dalį!

Susitikimo išvados buvo labai džiuginančios DECIDER projekto vykdytojams ir dalyviams. Įvertinimai buvo labai teigiami dėl rezultatų ir tai mus labai nudžiugino!

Susitikimas buvo sėkmingas dar ir dėl to, kad mus labai palaikė ir kita komanda!

Didelis ačiū:

 • MARGARITOS valgyklos komandai už aptarnavimą ir skanų maistą bei kavą
 • Įgūdžių stiprinimo dirbtuvėms už puikius pyragus
 • Dovanų ir sodo dirbtuvėms už dovanas, kurias suteikė dalyviams
 • Darbo įtraukimo komandai, kuri stebėjo susitikimą ir suteikė sekretoriato paslaugas.

 

Mokymai žironoje (Isapnija)

Partnerių mokymai Žironoje (Ispanija) vyko š.m. kovo 14-16 dienomis. Susitikimas vyko Žironos paramos organizacijos būstinėje. Pirmą dieną įstaigos darbuotojas Ferranas aprodė mums įstaigą ir papasakojo apie jų darbą. Partneriai susipažino ir su „Support –Girona“ direktoriumi. Mokymuose dalyvavo 18 instruktorių/trenerių iš projekte dalyvaujančių šalių. Pagrindinis šių mokymų tikslas buvo pristatyti visas projekte sukurtas priemones instruktoriams/treneriams, kurie tiesiogiai dirbs su intelekto negalią turinčiais asmenimis. Mokymų metu daug laiko buvo skirta programėlei apie sprendimų priėmimą su pagalba aptarimui. Anka iš Lenkijos surengė internetinį seminarą, kuriame visi dalyviai turėjo galimybę susipažinti su programėlės taisyklėmis ir įpatumais. Trečia diena po mokymų visi pasivaikščiojo po Žironos senamiestį ir palietė šimtmečių senumo miesto istoriją. Partnerių mokymai Žironoje – tai paskutinis žingsnis prieš pradedant pilotonius mokymus; mokymų metu visi dalyvaujantys projekte instruktoriai/treneriai buvo paruošti kitam projekto etapui – pilotiniams mokymams su negalią turinčiais asmenimis.

GALUTINIS PARTNERIŲ SUSITIKIMAS SKOPIJOJE (ŠIAURĖS MAKEDONIJA)

Civilinis centras Aktivum surengė tarptautinį Erasmus+ DECIDER projekto susitikimą Skopijoje.

Specialistai, žmonės su proto negalia ir jų teisių ginėjai iš Aktivum (Šiaurės Makedonija), Psoni (Lenkija), Viltis (Lietuva), SUPPORT Girona ir Campus Arnau (Ispanija-Katalonija) susirinko aptarti ir įvertinti pilotinių mokymų rezultatus – aptarti, ar DECIDER projekto mokymo priemonės naudingos kasdieniame darbe su neįgaliaisiais.

Partneriai kartu praleido dvi dienas su pristatymais, vertinimais, žaidimais ir diskusijomis!

 • Vertiname DECIDER projekto vadovą. Tyrimo ataskaita, kurioje surinktos žmonių su negalia, šeimų atstovų ir dirbančiųjų su negalią turinčiais asmenimis istorijos apie sprendimų priėmimą su pagalba.
 • Vertiname visas pilotinių mokymų priemones: Mentimeter, Klausimynas tėvams, Vaizdo įrašai, Mokymosi programėlė, Milijonierius tėvams ir specialistams. Visi partneriai diskutavo apie Decider įrankių naudingumą ir jų poveikį būsimam darbui.
 • Vertiname DECIDER projekto programėlę, kaip ji veikia ir ką ši programėlė gali pasiūlyti, kad suprastume pasirinkimų įtaką priimant sprendimus.
 • Vertiname ir žaidžiame internetinį žaidimą Labyrinth of Enigmas!
 • Susitikimas baigėsi išvada, kad sprendimo priėmimas su pagalba yra sudėtingas procesas, kuris padės suprasti, koks sudėtingas gali būti sprendimų priėmimas, suprasti mūsų pasirinkimų poveikį ir rasti pusiausvyrą tarp to, ko norime ir ką turime daryti.

Po partnerių susitikimo partneriai turėjo galimybę pasivaikščioti ir apžiūrėti Skopjės centrą.

Tai buvo paskutinis DECIDER projekto partnerių susitikimas Partneriai sutinka, kad mes drauge pasiekėme teigiamų rezultatų, kurie yra geras pagrindas būsimam darbui! Susitikimas praėjo labai sėkmingai!