Vadovas apie Sprendimų priėmimą su pagalba paslaugą (SDM) parengtas

Leidinys – Vadovas apie Sprendimų priėmimo su pagalba paslaugą (SDM) – parengtas.

Vadovas apie dabartinę situaciją dėl sprendimų priėmimo su pagalba (Supported Decision Making – tumpai SDM) paslaugą specialių mokymosi poreikių turintiems asmenims, pateikiamas  interviu su sutrikusio intelekto suaugusiais asmenimis, jų tėvais, terapeutais ir padėjėjais forma.

Leidinio medžiaga pateikiama septyniomis kalbomis, t.y., anglų ir šešiomis DECIDER projekto partnerių kalbomis (lenkų, graikų, ispanų, makedonų, lietuvių ir katalonų).

Leidinį rasite skiltyje BIBLIOTEKA (PUBLIKACIJOS).

Leidinyje pateikiama esminė ir naudinga informacija apie dabartinę SDM situaciją kiekvienoje DECIDER projekto partnerio šalyje, pateikiami paslaugos teikimo istorijų aprašymai (paslaugos vartotojų, tėvų, padėjėjų) ir teisininkų bei psichologų komentarai.

Leidinio tikslas – suteikti asmenims, kurie teikia pagalbą specialiųjų mokymosi poreikių turintiems asmenims, gyvybiškai būtinų žinių apie sprendimų priėmimo su pagalba paslaugą ir šios paslaugos daromą įtaką gyvenimo kokybei.

Article for DECIDER’s kick off meeting

DECIDER 

2020-1-PL01-KA204-081965

Article for DECIDER’s kick off meeting

Straipsnis apie pirmąjį projekto partnerių susitikimą

DECIDER projektas startavo!

Kadangi dėl COVID-19 pandemijos vis dar neleidžiama organizuoti susitikimus  partnerių šalyse,  2021 m. Sausio 11–12 d.  projekto DECIDER komanda iš Lenkijos, Ispanijos, Graikijos, Šiaurės Makedonijos ir Lietuvos organizavo savo pirmajį nuotolinį susitikimą.

Jus galite paklausti kas yra „DECIDER“. Tai ERASMUS+programos  projektas, kurio tikslas – padengti neįgaliųjų srityje dirbančių darbuotojų švietimo ir mokymo išteklių trūkumus apie informacines technologijas, įgyvendinti pagalbos priimant sprendimą (SDM) paslaugą žmonėms su negalia, siekiant stiprinti jų savarankiškumą ir gyvenimo kokybę.

JT neįgaliųjų teisių konvencijos 12 straipsnis apie ligybę prieš įstatymą  įkvėpė projekto partnerius sukurti šį projektą, kuris  skatintų perėjimą prie teisinio veiksnumo požiūrio į žmogaus teises. Įrodyta, kad pagalbos priimant sprendimą (SDM)  paslauga yra veiksmingas veiksnumo įgyvendinimo mechanizmas, tačiau iki šiol nė viena šalis nepasiekė patenkinamo struktūrinio įgyvendinimo lygio. Yra keletas kliūčių šiam tikslui pasiekti, įskaitant žinių, mechanizmų ir profesionalių išteklių trūkumus. DECIDER projektu planuojama ištirti šias problemas ir pateikti sprendimus!

„DECIDER“ rezultatai bus grindžiami sukurta  metodika, o tai reiškia, kad neįgalieji bus įtraukti į daugybę projekto veiklų, siekiant užtikrinti didesnį produktų efektyvumą ir teigiamus rezultatus. Jei esate neįgalus asmuo, profesionalus rėmėjas, politikos formuotojas,  šeimos narys, ar besidomintis pagalbos priimant sprendimą paslauga (SDM), DECIDER projektas ateinančiais metais suteiks jums įdomių naujienų ir įrankių!

Profesionalai įgis atnaujintų žinių ir padės priimti sprendimus tiesiogiai neįgaliesiems. Tai paskatins organizacijas pereiti prie SDM paslaugos tarnybos kurimą.  Padidės žmonių su negalia savarankiškumo lygis ir jie galės priimti sprendimus, didinančius jų savivertę ir gerinančius jų bei tėvų /globėjų gyvenimo kokybę.

„DECIDER“ projekto metu bus parengta medžiaga:

Vadovas apie pagalbos priimant sprendimą paslaugos specialiųjų mokymosi poreikių asmenims dabartinį padėtį.

  1. „DECIDER“ programa, kurią naudos specialistai ir neįgalieji dėl sprendimų priėmimo su pagalba.
  2. Leidinys apie sprendimų priėmimą su pagalba lengvai skaitoma kalba sutrikusio intlekto asmenims.
  3. Multimedijos paketas dėl sprendimų priėmimą su pagalba sutrikusio intlekto asmenims,  jų šeimoms ir rėmėjams
  4. Gairės specialistams apie IRT (informacijos ir ryšių technologijos) pagrįsta metodiką dėl sprendimų priėmimo su pagalba.
  5. Pedagoginiai bandomieji mokymai naudojant visą medžiagą.

Paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas – visa tai bus pasiekta bendradarbiaujant šešioms ekspertų organizacijoms, turinčioms žinių ir patirties apie neįgalumą, pvz., Informacinių technologijų naudojimas tetikiant pagalbą priimant sprendimus, savipagalbos organizacija,  pedagogai, ir instruktoriai, tiek neįgalieji, tiek teikiantys pagalbą specialistai.

Įvairių profilių partnerystė leidžia siekti visapusiško pagrindinio tikslo – pateikti naujoviškus, IRT pagrįstus ir visiškai prieinamus švietimo priemones, kurios leidžia įgyvendinti sprendimų priėmimo su pagalba paslaugos metodikas, paremtas neįgaliesiems skirtomis paramos sistemomis.

Organizacijos: PSONI (Lenkija), Viltis (Lietuva), Support Girona (Ispanija), Campus Arnau D’ Escala (Ispanija), AktivUM (Šiaurės Makedonija), Margarita VTC (Graikija)

Pradinio susitikimo metu mes geriau pažinome vienas kitą ir aptarėme pagrindines projekto sritis. Šis susitikimas buvo labai produktyvus, nes pasikeitėme savo požiūriais.

Nepaisant praktinių problemų, kylančių dėl koronaviruso protrūkio, mes tvirtai tikime, kad šis projektas bus sėkmingai įgyvendintas ir prisidės prie pagalbos priimant sprendimus paslaugos asmenims su specialiaisiais mokymosi poreikiais skatinimui.

Straipsnis apie DECIDER antrąjį nuotolinį partnerių susitikimą

DECIDER
2020-1-PL01-KA204-081965

Straipsnis apie DECIDER antrąjį nuotolinį partnerių  susitikimą

Pavadinimas: DECIDER projekto veiklos pirmi rezultatai !

Vasara DECIDER projekto komanda surengė antrąjį tarptautinį projekto susitikimą apie sprendimų priėmimą su pagalba  ir šio proceso tobulinimą įgyvendinant projektą.

COVID-19 pandemija neleido partneriams apsilankyti nuostabioje Žironoje, Katalonijoje ir susitikti akis į akį su mūsų Ispanijos partneriais iš SUPPORT Girona ir „Campus Arnau“ organizacijų, bei visų kitų konsorciumo partneriais: PSONI (Lenkija), „Viltis“ (Lietuva), AktivUM (Šiaurės Makedonijos Respublika) ir Margarita VTC (Graikija).  Mūsų nuotolinis  susitikimas buvo labai produktyvus!

Šiame susitikime mes priėmėme keletą sprendimų, aptarėme DECIDER tinklapį, informacinius lankstinukus ir projekto žymą/hashtag, kad jus lengviau rastumėte informaciją apie projektą socialinėje žiniasklaidoje! Jei norite sužinoti daugiau apie sprendimų priėmimą su pagalba, apsilankykite http://decider-project.eu/

Susitikimo metu pagrindinis demesys buvo skirtas pirmos veiklos rezultatui – „PAGALBOS PRIIMANT SPRENDIMĄ PASLAUGOS ATVEJŲ TYRIMUI“ (termino „pagalbos priimant sprendimą“ anglu variantas supported decision making, trumpai SDM). Šiame leidinyje surinkta medžiaga yra pagrįsta interviu su turinčiais specialiųjų mokymosi poreikių asmenimis, jų tėvais/globėjais ir padedančiais jiems specialistais. Interviu atliko specialistai iš partnerių šalių: Graikijos, Lietuvos, Lenkijos, Šiaurės Makedonijos ir Ispanijos – Katalonijos. Atvejo tyrimo nuoroda: http://decider-project.eu/publications-2/

Jei norite pasidalyti geriausia praktika ar istorijomis apie pagalbos priimant sprendimą paslaugą, naudokitės #deciderproject žyma/hashtag ir susisiekite su mumis adresu viltis@viltis.lt !