Slide Нашата мисија и проект ПРОНАЈДИ ГО
ВИСТИНСКИОТ ИЗБОР
НАШИТЕ ПАРТНЕРИ
Slide Нашата мисија и проект НАПРАВИ ГО ВИСТИНСКИОТ
ИЗБОР И ОДЛУЧИ
ПОВЕЌЕ ЗА НАС

Подобрување на животните искуства на возрасни лица со посебни потреби за учење, тренери и родители низ процесот на поддржано донесување одлуки (пдо)