THE GUIDER ON SDM IS READY

Водич за моменталната состојба во врска со донесување одлуки на лица со посебни потреби за учење во форма на интервјуа со возрасни лица со интелектуална попреченост, родители, терапевти и обучувачи е подготвен и достапен на 7 јазици: англиски и 6 јазици на 6-те партнери на конзорциумот ОДЛУЧУВАЧ (полски, грчки, шпански, македонски, литвански и каталонски). Можете да го најдете и да го преземете во делот БИБЛИОТЕКА (ПУБЛИКАЦИИ).

Овој водич вклучува фундаментални и корисни информации за моменталната состојба со поддржаното донесување одлуки (ПДО) во секоја земја-партнер, опис на приказни (корисници на услуги, родители, поддржувачи) и коментари на приказните од адвокат и психолог.

Целта на оваа публикација е обезбедување на знаења за поддржувачите на лица со посебни потреби за учење за поддржаното донесување одлуки и неговото влијание врз квалитетот на нивниот живот.

 

Статија за првиот состанок на ОДЛУЧУВАЧ

ОДЛУЧУВАЧ

2020-1-PL01-KA204-081965

Статија за првиот состанок на ОДЛУЧУВАЧ

Наслов: Започна проектот ОДЛУЧУВАЧ!

Статија:КОВИД-19 се уште ги отежнува нештата за патување и запознавање, но проектниот тим на ОДЛУЧУВАЧ од Полска, Шпанија, Грција, Северна Македонија и Литванија го започна својот првичен состанок преку Интернет на 11-12 јануари 2021 година.

Што е ОДЛУЧУВАЧ, може да прашате. Одлучувач е ЕРАЗМУС+ проект кој има за цел да го покрие недостатокот на ИТ едукативни и обучувачки ресурси на персоналот што работи на полето на попреченоста, за спроведување на Поддржано Донесување Одлуки (ПДО) како услуга за поддршка на лица со попреченост, со цел подобрување на нивната автономија и Квалитетот на животот.

Амбицијата на ОДЛУЧУВАЧ е инспирирана од Конвенцијата за правата на лицата со попреченост  поконкретно нејзиниот член 12 кој се однесува на еднакво признавање пред законот на еднаква основа со другите. Планираме преку ОДЛУЧУВАЧ да ја поддржиме Конвенцијата за да го постигне своето поместување кон пристапот на правната способност на човековите права. ПДО е докажан и ефикасен механизам за спроведување на правниот капацитет, меѓутоа, ниту една земја не достигнала задоволително ниво на структурна имплементација. Постојат неколку бариери за да се постигне ова, вклучително и недостаток на знаење, механизми и професионални ресурси за да се направи изводлива промена на парадигмата, а плановите на ОДЛУЧУВАЧ се да ги истражи овие прашања и да обезбеди решенија!

Резултатите на ОДЛУЧУВАЧ  ќе се базираат на копродуктивна методологија што значи дека лицата со попреченост се вклучени во бројните активности спроведени во проектот за да се обезбеди поголема ефикасност на производите и брзи резултати.

Ако сте лице со попреченост, професионален поддржувач, член на семејството или креатор на политики заинтересирани за ПДО, тогаш ОДЛУЧУВАЧ ќе ви обезбеди интересни вести и алатки во следните години!

Професионалците ќе стекнат ажурирано знаење и ќе имплементираат услуги засновани на права на ПДО директно на лица со попреченост. Ова ќе доведе до префрлување на организациите кон поддржана услуга за донесување одлуки. Нивото на автономија на лицата со попреченост ќе се зголеми и тие ќе можат да носат одлуки со кои ќе се зголеми нивната самодоверба и ќе се подобри квалитетот на нивниот живот.

ОДЛУЧУВАЧ ќе ги развие следниве материјали:

1)  Водич за моменталната ситуација во однос на донесување одлуки на лица со посебни потреби за учење.

2) Апликација Одлучувач која ќе се користи од професионалци и лица со посебни потреби за учење за поддршка при донесување одлуки.

3) Публикација во лесно читлива форма за Поддржано донесување одлуки за лица со интелектуална попреченост.

4)   Мултимедијален пакет за поддржано донесување одлуки за лица со попреченост, нивните семејства и поддржувачи.

5)  Упатства за професионалци за употреба на методологија базирана на ИКТ за донесување одлуки со поддршка.

6)   Педагошко пилотирање на сите материјали од релевантните акционери.

Последно, но не и најмалку важно, сето ова ќе се постигне преку соработка на шест експертски организации во различни области на знаење поврзани со областа на попреченоста, како што се ИТ, обезбедување услуги за поддршка на лица со интелектуална попреченост, организација за самопомош како и едукатори и обучувачи и лица со попреченост и професионалци за поддршка. Разновидната типологија на профили во партнерство овозможува сеопфатен пристап кон главната цел за обезбедување сет иновативни, базирани на ИКТ и целосно достапни образовни алатки кои овозможуваат имплементација на методологии за донесување одлуки поддржани од системи за поддршка за лица со попреченост.

Организациите се следниве:PSONI (Полска), Viltis (Литванија), Support Girona (Шпанија), Campus Arnau D’ Escala (Шпанија), AktivUM (Република Северна Македонија), Margarita VTC (Грција)

За време на првичниот состанок, се запознавме подобро и разговаравме за некои основни области во врска со проектот. Овој состанок беше многу плоден бидејќи разменивме неколку гледишта врз основа на различното културно и професионално потекло.

И покрај практичните прашања што произлегуваат од избувнувањето на коронавирусот, ние силно веруваме дека овој проект ќе се спроведе успешно и ќе придонесе за промоција на Поддржаното донесување одлуки за лица со посебни потреби за учење!

Статија за Вториот Онлајн ТПМ на ОДЛУЧУВАЧ

ОДЛУЧУВАЧ

2020-1-PL01-KA204-081965

Статија за Вториот Онлајн ТПМ на ОДЛУЧУВАЧ

Наслов:Состанок на ОДЛУЧУВАЧ, веб -страница и прв резултат!

Статија:Проектниот тим на ОДЛУЧУВАЧ на 2 јуни го одржа својот втор транснационален проектен состанок за да разговараат за поддржаното донесување одлуки и за тоа како може да се подобри преку нашиот проект. КОВИД-19 не ни дозволи да ја посетиме прекрасната Жирона во Каталонија и да се сретнеме лице в лице со нашите домаќини од ПОДДРШКА Жирона и Кампус Арнау, како и сите други организации на конзорциумот: ПСОНИ (Полска), Вилтис (Литванија), АктивУМ (Република Северна Македонија) и Маргарита ВТЦ (Грција), но нашата виртуелна средба беше многу продуктивна!

На овој состанок донесовме неколку одлуки и дискутиравме за веб-страницата на ОДЛУЧУВАЧ и информативни летоци, како и за нашите хаштагови за да може полесно да не најдете на социјалните медиуми!

Ако сакате да дознаете повеќе за Поддржаното донесување одлуки, посетете не на http://decider-project.eu/!

Сепак, најважниот дел од состанокот беше нашиот прв резултат, „СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ ЗА ПОДДРЖАНО ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ (ПДО)“.

Материјалот собран во оваа публикација се базира на интервјуа со лица со посебни потреби за учење, нивните родители/старатели и поддржувачи. Интервјуата беа спроведени од специјалисти што ги претставуваат партнерите на проектот од Грција, Литванија, Полска, Северна Македонија и Шпанија – Каталонија.

Можете да ја најдете и преземете нашата студија на случај на следната врска: http://decider-project.eu/mk/publikacija/

Ако имате најдобри практики или приказни за споделување за Поддржано донесување одлуки, ве молиме користете #deciderproject хаштаг и поврзете се со нас!