ВОДИЧОТ ЗА ПОДДРЖАНО ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ Е ПОДГОТОВЕН

Водич за моменталната состојба во врска со донесување одлуки на лица со посебни потреби за учење во форма на интервјуа со возрасни лица со интелектуална попреченост, родители, терапевти и обучувачи е подготвен и достапен на 7 јазици: англиски и 6 јазици на 6-те партнери на конзорциумот ОДЛУЧУВАЧ (полски, грчки, шпански, македонски, литвански и каталонски). Можете да го најдете и да го преземете во делот БИБЛИОТЕКА (ПУБЛИКАЦИИ).

Овој водич вклучува фундаментални и корисни информации за моменталната состојба со поддржаното донесување одлуки (ПДО) во секоја земја-партнер, опис на приказни (корисници на услуги, родители, поддржувачи) и коментари на приказните од адвокат и психолог.

Целта на оваа публикација е обезбедување на знаења за поддржувачите на лица со посебни потреби за учење за поддржаното донесување одлуки и неговото влијание врз квалитетот на нивниот живот.

 

Статија за првиот состанок на ОДЛУЧУВАЧ

ОДЛУЧУВАЧ

2020-1-PL01-KA204-081965

Статија за првиот состанок на ОДЛУЧУВАЧ

Наслов: Започна проектот ОДЛУЧУВАЧ!

Статија:КОВИД-19 се уште ги отежнува нештата за патување и запознавање, но проектниот тим на ОДЛУЧУВАЧ од Полска, Шпанија, Грција, Северна Македонија и Литванија го започна својот првичен состанок преку Интернет на 11-12 јануари 2021 година.

Што е ОДЛУЧУВАЧ, може да прашате. Одлучувач е ЕРАЗМУС+ проект кој има за цел да го покрие недостатокот на ИТ едукативни и обучувачки ресурси на персоналот што работи на полето на попреченоста, за спроведување на Поддржано Донесување Одлуки (ПДО) како услуга за поддршка на лица со попреченост, со цел подобрување на нивната автономија и Квалитетот на животот.

Амбицијата на ОДЛУЧУВАЧ е инспирирана од Конвенцијата за правата на лицата со попреченост  поконкретно нејзиниот член 12 кој се однесува на еднакво признавање пред законот на еднаква основа со другите. Планираме преку ОДЛУЧУВАЧ да ја поддржиме Конвенцијата за да го постигне своето поместување кон пристапот на правната способност на човековите права. ПДО е докажан и ефикасен механизам за спроведување на правниот капацитет, меѓутоа, ниту една земја не достигнала задоволително ниво на структурна имплементација. Постојат неколку бариери за да се постигне ова, вклучително и недостаток на знаење, механизми и професионални ресурси за да се направи изводлива промена на парадигмата, а плановите на ОДЛУЧУВАЧ се да ги истражи овие прашања и да обезбеди решенија!

Резултатите на ОДЛУЧУВАЧ  ќе се базираат на копродуктивна методологија што значи дека лицата со попреченост се вклучени во бројните активности спроведени во проектот за да се обезбеди поголема ефикасност на производите и брзи резултати.

Ако сте лице со попреченост, професионален поддржувач, член на семејството или креатор на политики заинтересирани за ПДО, тогаш ОДЛУЧУВАЧ ќе ви обезбеди интересни вести и алатки во следните години!

Професионалците ќе стекнат ажурирано знаење и ќе имплементираат услуги засновани на права на ПДО директно на лица со попреченост. Ова ќе доведе до префрлување на организациите кон поддржана услуга за донесување одлуки. Нивото на автономија на лицата со попреченост ќе се зголеми и тие ќе можат да носат одлуки со кои ќе се зголеми нивната самодоверба и ќе се подобри квалитетот на нивниот живот.

ОДЛУЧУВАЧ ќе ги развие следниве материјали:

1)  Водич за моменталната ситуација во однос на донесување одлуки на лица со посебни потреби за учење.

2) Апликација Одлучувач која ќе се користи од професионалци и лица со посебни потреби за учење за поддршка при донесување одлуки.

3) Публикација во лесно читлива форма за Поддржано донесување одлуки за лица со интелектуална попреченост.

4)   Мултимедијален пакет за поддржано донесување одлуки за лица со попреченост, нивните семејства и поддржувачи.

5)  Упатства за професионалци за употреба на методологија базирана на ИКТ за донесување одлуки со поддршка.

6)   Педагошко пилотирање на сите материјали од релевантните акционери.

Последно, но не и најмалку важно, сето ова ќе се постигне преку соработка на шест експертски организации во различни области на знаење поврзани со областа на попреченоста, како што се ИТ, обезбедување услуги за поддршка на лица со интелектуална попреченост, организација за самопомош како и едукатори и обучувачи и лица со попреченост и професионалци за поддршка. Разновидната типологија на профили во партнерство овозможува сеопфатен пристап кон главната цел за обезбедување сет иновативни, базирани на ИКТ и целосно достапни образовни алатки кои овозможуваат имплементација на методологии за донесување одлуки поддржани од системи за поддршка за лица со попреченост.

Организациите се следниве:PSONI (Полска), Viltis (Литванија), Support Girona (Шпанија), Campus Arnau D’ Escala (Шпанија), AktivUM (Република Северна Македонија), Margarita VTC (Грција)

За време на првичниот состанок, се запознавме подобро и разговаравме за некои основни области во врска со проектот. Овој состанок беше многу плоден бидејќи разменивме неколку гледишта врз основа на различното културно и професионално потекло.

И покрај практичните прашања што произлегуваат од избувнувањето на коронавирусот, ние силно веруваме дека овој проект ќе се спроведе успешно и ќе придонесе за промоција на Поддржаното донесување одлуки за лица со посебни потреби за учење!

Статија за Вториот Онлајн ТПМ на ОДЛУЧУВАЧ

ОДЛУЧУВАЧ

2020-1-PL01-KA204-081965

Статија за Вториот Онлајн ТПМ на ОДЛУЧУВАЧ

Наслов:Состанок на ОДЛУЧУВАЧ, веб -страница и прв резултат!

Статија:Проектниот тим на ОДЛУЧУВАЧ на 2 јуни го одржа својот втор транснационален проектен состанок за да разговараат за поддржаното донесување одлуки и за тоа како може да се подобри преку нашиот проект. КОВИД-19 не ни дозволи да ја посетиме прекрасната Жирона во Каталонија и да се сретнеме лице в лице со нашите домаќини од ПОДДРШКА Жирона и Кампус Арнау, како и сите други организации на конзорциумот: ПСОНИ (Полска), Вилтис (Литванија), АктивУМ (Република Северна Македонија) и Маргарита ВТЦ (Грција), но нашата виртуелна средба беше многу продуктивна!

На овој состанок донесовме неколку одлуки и дискутиравме за веб-страницата на ОДЛУЧУВАЧ и информативни летоци, како и за нашите хаштагови за да може полесно да не најдете на социјалните медиуми!

Ако сакате да дознаете повеќе за Поддржаното донесување одлуки, посетете не на http://decider-project.eu/!

Сепак, најважниот дел од состанокот беше нашиот прв резултат, „СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ ЗА ПОДДРЖАНО ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ (ПДО)“.

Материјалот собран во оваа публикација се базира на интервјуа со лица со посебни потреби за учење, нивните родители/старатели и поддржувачи. Интервјуата беа спроведени од специјалисти што ги претставуваат партнерите на проектот од Грција, Литванија, Полска, Северна Македонија и Шпанија – Каталонија.

Можете да ја најдете и преземете нашата студија на случај на следната врска: http://decider-project.eu/mk/publikacija/

Ако имате најдобри практики или приказни за споделување за Поддржано донесување одлуки, ве молиме користете #deciderproject хаштаг и поврзете се со нас! 

 

ТРАНСНАЦИОНАЛЕН СОСТАНОК ВО ПОЛСКА

На 25-ти и 26-ти мај, меѓународниот состанок на проектот ОДЛУЧУВАЧ се одржа лице в лице во Полска. Домаќин беше ПСОНИ од Полска, а на состанокот беа присутни и сите други организации на конзорциумот: Поддршка (Жирона), Кампус Арнау, Вилтис (Литванија), АктивУМ (Република Северна Македонија) и Маргарита ВТЦ (Грција).

Состанокот беше многу продуктивен, проектните партнери разговараа за Поддржано донесување одлуки и како тоа може да се подобри преку нашиот проект.

Главната цел на овој состанок беше вториот резултат на проектот – апликацијата ОДЛУЧУВАЧ за лица и професионалци и петтиот резултат ОДЛУЧУВАЧ – Методологија за поддржано донесување одлуки со користење на ИКТ.

На овој состанок донесовме неколку одлуки, разговаравме за апликацијата ОДЛУЧУВАЧ како ИТ алатка која ќе го промени светот а е фокусирана на поддржано донесување одлуки. Наставниците и лицата со попреченост во пет земји ќе ја добијат уникатната алатка која може да се користи за време на работилниците за донесување одлуки во секојдневниот живот.

Партнерите, исто така, разговараа за тоа како да се развие основната методологија за спроведување на поддржана услуга за донесување одлуки во партнерските организации.

Овој резултат ќе произведе методолошки насоки за да овозможи признавање на деловната способност за лицата со попреченост во различни сфери на животот преку овозможување на професионалците, старателите и членовите на семејството да го идентификуваат и да го применат во пракса основниот процес на ПДО на различни нивоа или различни фази од проектот.

Ако сакате да дознаете повеќе за Поддржано донесување одлуки, посетете не на http://decider-project.eu/

 

БРОШУРАТА ВО ЛЕСНО ЧИТЛИВА ФОРМА ВЕЌЕ Е ОБЈАВЕНА

Продолжува европската програма Еразмус + „ОДЛУЧУВАЧ – Подобрување на животните искуства за возрасни лица со посебни потреби за учење, обучувачи и родители преку поддржано донесување одлуки“. Во овој период, со нашите партнери ја спроведoвме реализацијата на брошурата во лесно читлива форма. Овој материјал се однесува на лицата со интелектуална попреченост, а особено на оние кои се заинтересирани да се стекнат со нови вештини, а со тоа ќе бидат охрабрени да бидат самоопределени во донесувањето одлуки.

Брошурата во лесно читлива форма содржи поглавја како, што се права, кој ги предлага законите за правата, каде можете да ги најдете вашите права. Партнерите на проектот сметаа дека е многу важно во брошурата да се спомене дел за Конвенцијата за правата на лицата со попреченост како инструмент за човекови права со експлицитна димензија на социјален развој.

Поддржано донесување одлуки (ПДО) како дел од Конвенцијата за правата на лицата со попреченост е вклучено во брошурата и дава информации за процесот на одлучување, стекнување знаење, преземање одговорност, барање поддршка.

 Исто така, во брошурата е претставена и апликацијата ОДЛУЧУВАЧ.

Брошурата можете да ја преземете на англиски, македонски, полски, шпански, грчки, каталонски или литвански јазик од делот Публикации.

ТРАНСНАЦИОНАЛЕН СОСТАНОК ВО ВИЛНУС, ЛИТВАНИЈА

Две години литванското социјално друштво за лица со интелектуална попреченост „Вилтис“ заедно со странски партнери го спроведува проектот „ОДЛУЧУВАЧ: подобрување на животните искуства на возрасните лица со посебни потреби за учење, обучувачите и родителите преку поддржано одлучување“ во рамките на програмата ЕРАЗМУС+.

Овој пат партнерите се сретнаа во хотелот Панорама во Вилнус, Литванија со цел да разговараат за прашањата на проектот и да направат план за понатамошни проектни активности. Средбата траеше 2 дена – 15-16 декември 2022 година.

За време на спроведувањето на проектот беше креиран обемен материјал:

 • збир на добри практики за поддржано донесување одлуки;
 • апликација за лица со интелектуална попреченост и нивни асистенти, што го олеснува донесувањето соодветни одлуки во различни животни ситуации;
 • лесно читливо читлива публикација за ПДО;
 • материјали за обука за наставници, социјални работници и други луѓе кои им помагаат на лицата со попреченост да ги донесат своите одлуки;
 • методолошки прирачник за поддржано одлучување.

Партнерите во проектот разговараа за употребата на апликацијата, употребата на методолошки прирачник, структурата и содржината на идната обука.

Шпанскиот партнер Кампус Арнау Д’Ескала ќе организира тридневен тренинг во Жирона. На обуката ќе учествуваат по тројца наставници од секоја земја. Високи се барањата за потенцијалните учесници во обуката:

 • наставниците мора да работат со лица со интелектуална попреченост,
 • да имаат добро познавање на англискиот јазик,
 • да бидат умешни во дигитални технологии,
 • Најважно е способноста да се пренесе знаењето на лицата со интелектуална попреченост за време на пилотирање по враќањето во нивната земја.

Се надеваме дека учесниците на идните обуки ќе се стекнат со добро знаење и ќе го пренесат на лицата со интелектуална способност. Така создадениот материјал и алатките ќе им помогнат да донесат правилни одлуки во својот живот.

СТУДИСКА ПОСЕТА ВО ЖИРОНА ШПАНИЈА

Од 14-ти до 16-ти март се одржа средба во Жирона – Шпанија. Состанокот беше во седиштето на нашиот домаќин, здружението “Поддршка”. Првиот ден домаќините имаа презентација, каде повеќе се осврнаа на нивната работа, проекти, идеи, мисија и визија. Се сретнавме и со директорот на здружението “Поддршка”. Обуката беше за 18 професионалци кои дојдоа од секоја земја учесничка во проектот. Главната цел на оваа обука беше да ги претстави на едукаторите сите алатки развиени во проектот, а со кои едукаторите треба директно да работат со лица со интелектуална попреченост. На овој состанок имаше дел кој беше посветен на апликацијата Одлучувач. Anka Kwiatkowska (поранешен проектен координатор на проектот Одлучувач) од Полска имаше он-лајн работилница во рамките на која сите учесници имаа можност да ја користат и совладаат оваа апликација. Исто така, домаќинот организираше и прошетка на Стариот град во Жирона. Овој состанок беше последниот чекор пред започнување на пилот фазата и ги подготви сите едукатори за овој дел од проектот.

МАРГАРИТА домаќин во Атина на транснационалниот состанок на проектот Еразмус+ ОДЛУЧУВАЧ.

МАРГАРИТА домаќин во Атина на транснационалниот состанок на проектот Еразмус+ ОДЛУЧУВАЧ.

Професионалци, застапници и лица со интелектуална попреченост од  Северна Македонија, Полска, Литванија, Жирона и Кампус Арнау (Шпанија-Каталонија) се собраа да разговараат на оваа тема и да научат како да го користат пакетот алатки за поддржано донесување одлуки.

Имавме заедно два полни дена со презентации, евалуации, игри и дискусии!

 • Научивме за водичот на ОДЛУЧУВАЧ. Истражувачки извештај кој собира приказни за Поддржано Донесување Одлуки (ПДО) од лица со попреченост, семејства и поддржувачи.
 • Го користевме прирачникот во лесно читлива форма за правата на лицата со посебни потреби и услугите на ПДО.
 • Покажавме како функционира апликацијата ОДЛУЧУВАЧ и што може да понуди во разбирањето на влијанието на изборите и опциите при донесувањето одлуки.
 • Навигиравме на веб-страницата и мултимедијалната алатка на ОДЛУЧУВАЧ, а исто така ја игравме и онлајн играта Лавиринтот на енигми!
 • Состанокот заврши со интерактивна игра во која сите учесници му помогнаа на член на тимот на ОДЛУЧУВАЧ да донесе сопствена одлука! Ова ни помогна да разбереме колку може да биде сложено донесувањето одлуки, да го разбереме влијанието на нашите избори и да најдеме рамнотежа помеѓу она што го сакаме и она што треба да го направиме.

Средбата се одржа во Културниот центар на општина Атина и неговите прекрасни објекти. Во негова близина е и центарот на градот – на крајот имавме можност да го посетиме и модерниот и античкиот дел на Атина!

Заклучоците од состанокот беа многу охрабрувачки за досегашната работа на ОДЛУЧУВАЧ. Оценките беа многу позитивни за резултатите и тоа не израдува!

ПОСЛЕДНИОТ ТРАНСНАЦИОНАЛЕН СОСТАНОК ОДРЖАН ВО СКОПЈЕ

Граѓански Центар Активум беше домаќин во Скопје на транснационалниот состанок на
проектот Еразмус+ ОДЛУЧУВАЧ.
Професионалци, застапници и лица со интелектуална попреченост од Активум (Северна Македонија), Псони (Полска), Вилтис (Литванија), ПОДДРШКА Жирона и Кампус Арнау (Шпанија-Каталонија) се собраа да разговараат и да ја оценат фазата на пилотирање – како ОДЛУЧУВАЧ алатките се корисни во секојдневната работа со лицата со интелектуална попреченост.
Имавме заедно два полни дена со презентации, евалуации, игри и дискусии!
• Го оценувавме водичот на ОДЛУЧУВАЧ. Истражувачки извештај кој собира приказни за ПДО
од лица со попреченост, семејства и поддржувачи.
• Ги оценувавме сите алатки од пилотирањето: ментиметар, прашалник за родители, видеа, апликација за учење, милионер за родители и професионалци. Сите партнери разговараа за корисноста на алатките на Одлучувач и нивното влијание врз работата.
• Ја оценувавме ОДЛУЧУВАЧ апликацијата, нејзината работа и што може да понуди оваа апликација во разбирањето на влијанието на изборите и опциите при донесувањето одлуки.
• Ја оценувавме и игравме онлајн играта Лавиринтот на Енигми!
• Состанокот заврши со заклучок дека ПДО е сложен процес кој ќе ни помогне да разбереме колку може да биде сложено донесувањето одлуки, да го разбереме влијанието на нашите избори и да најдеме рамнотежа помеѓу она што го сакаме и она што треба да го направиме.
По состанокот, партнерите имаа можност да прошетаат и да го разгледаат центарот на Скопје.
Ова беше последниот состанок на проектот ОДЛУЧУВАЧ. Партнерите се согласни дека направивме многу позитивни резултати кои се добра основа за идната работа! Состанокот беше голем успех!