Апликација ОДЛУЧУВАЧ

Новите технологии им помагаат на лицата со посебни потреби да ги подобрат животните искуства. Новите технологии се користат и при поддржано донесување одлуки. Во проектот ОДЛУЧУВАЧ партнерите создадоа апликација. Оваа апликација им помага на лицата со посебни потреби во донесувањето одлуки. Понекогаш донесувањето одлука треба да го избере најдоброто решение меѓу некои можни. Изборот зависи од можностите, потребите и од тоа што ти се допаѓа. Во апликацијата можеш да собереш можни решенија. Ќе додадеш некои важни информации за решенијата што ги проверуваш. Можеш исто така да ги вметнеш твоите потреби. Апликацијата ќе ти покаже кое решение би можело да биде најдобро за тебе.

 

Во апликацијата одлучувачот – лице со посебни потреби, но не само – може да собира и да проверува можности.

 

Потоа корисникот може да ја постави нејзината/неговата хиерархија на критериуми на избор. Ова се реализира со играта.

И конечно корисникот добива информации за решението кое најдобро одговара на нејзините/неговите преференции и можности.