Ο πολωνικός Σύνδεσμος για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία (PSONI) εργάζεται προς όφελος και για λογαριασμό ατόμων με νοητική αναπηρία που ζουν στην Πολωνία, των γονέων τους και των νόμιμων κηδεμόνων τους.

Οι γονείς των οποίων τα παιδιά έχουν διαγνωσθεί ως άτομα με νοητική αναπηρία, επιθυμούν να τους δώσουν μια νέα πραγματικότητα, προσφέροντάς τους νέες ευκαιρίες. Αυτή η προοπτική ισχύει για όλους: Μικρά παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Δεν είναι η πρόθεση των γονέων/ φροντιστών να τους παράσχουν μια μόνιμη βοήθεια, αλλά περισσότερο να τους παράσχουν ευκαιρίες που θα τους επιτρέψουν να αναπτυχθούν σωματικά, νοητικά και κοινωνικά, ώστε να μπορέσουν να έχουν μια ενεργό, αυτόνομη και φυσιολογική ζωή μέσα στο κοινωνία.

Ο βασικός στόχος του Συνδέσμου είναι να συμπεριλάβει άτομα με νοητική αναπηρία στην πραγματική ζωή.

Ο Σύνδεσμος είναι ένας καθιερωμένος εθνικός οργανισμός με σημαντικά επιτεύγματα. Οι βασικοί τομείς στους οποίους έχει εμπειρία, είναι οι εξής:

 • Πρώιμη παρέμβαση
 • Εκπαίδευση και αποκατάσταση νέων
 • Εργοθεραπεία
 • Υποστηριζόμενη εργασία
 • Υποστηριζόμενη διαβίωση
 • Τεχνολογία της Πληροφορίας στην εκπαίδευση και την παρέμβαση

Το PSONI αποτελείται από περισσότερα από 11.000 μέλη kαι περίπου 120 τοπικά υποκαταστήματα

www.psoni.org.pl

Η κοινωνία ευημερίας της Λιθουανίας για άτομα με ψυχική αναπηρία “Viltis” ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1989. Αποτελείται από 53 Συνεργάτες που συγκεντρώνουν πάνω από 11 χιλιάδες άτομα με νοητική αναπηρία, τους γονείς ή / και τους κηδεμόνες τους, τους επαγγελματίες και τους ανθρώπους καλής θέλησης.

ΣΤΟΧΟΙ

 • Να συσπειρώσει τα παιδιά της Λιθουανίας, αλλά και νέους και ενήλικες με αναπηρία, τις οικογένειές τους, τους φροντιστές τους και άλλα άτομα που ενεργούν προς το συμφέρον τους.
 • Να επιδιώξει την πλήρη ένταξη των ατόμων με νοητική αναπηρία στην κοινωνία.
 • Να προωθήσει την οικολογική, ιατρική, κοινωνική πρόληψη της νοητικής αναπηρίας και τον εντοπισμό της σε αρχικό στάδιο.
 • Να ενθαρρύνει την ανάπτυξη μεθόδων αποκατάστασης ατόμων με νοητική αναπηρία.
 • Να προστατεύσει τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα, τις ελευθερίες και την αξιοπρέπεια των παιδιών, των νέων, και των ενηλίκων με νοητική αναπηρία καθώς και των οικογενειών τους, για την κάλυψη των κοινωνικών, πολιτιστικών και άλλων αναγκών τους.
 • Να δημιουργήσει θετικές συνθήκες για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και των επιλογών των ανθρώπων με νοητική αναπηρία για την ένταξη τους στην κοινωνία.

Η Κοινωνία Viltis εστιάζει τις δραστηριότητές της στην επίτευξη του κύριου στόχου της, που είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία και των οικογενειών τους.

 • Προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.
 • Παροχή πληροφοριών και διαβουλεύσεων.
 • Πρόγραμμα εκπαίδευσης ατόμων με νοητική αναπηρία για την αυτοεκπροσώπιση τους
 • Συμμετοχή στο Εθνικό πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης.
 • Διοργάνωση μαθημάτων επαγγελματικής ανάπτυξης.
 • Συμμετοχή σε διεθνείς δραστηριότητες και συνεργατικά έργα.
 • Διοργάνωση ψυχοκοινωνικών προγραμμάτων – καλοκαιρινών κατασκηνώσεων με εκπαιδεύσεις πάνω σε δεξιότητες ζωής.
 • Έκδοση τριμηνιαίου περιοδικού «Viltis».

Επικοινωνία

Lithuanian welfare society of persons with intellectual disability Viltis Lietuvos sutrikusio intelekto zmoniu globos bendrija Viltis

Διεύθυνση: Kareivių str. 2C, Vilnius LT-08248, Lithuania

Τηλέφωνο: +370 5 2113528

Email: viltis@viltis.lt

Ιστοσελίδαwww.viltis.lt

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Ο οργανισμός Support-Girona παρέχει παγκόσμια και εξατομικευμένη υποστήριξη σε άτομα με αναπηρία, με τα οποία έχει νομική σχέση, προωθώντας την κοινωνική ένταξή και τα ανθρώπινα δικαιώματα τους.

Η αποστολή μας είναι να υποστηρίξουμε άτομα με νοητική αναπηρία, ψυχοκοινωνικές αναπηρίες ή ηλικιωμένα άτομα που αντιμετωπίζουν κάποιο είδος αναπηρίας ή εμφανίζουν έντονα σημάδια γήρατος, για την επίτευξη της κοινωνικής τους ένταξης και την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Το Support-Girona ευθυγραμμίζεται με τις αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και την ατζέντα του 2030 για την αειφόρο ανάπτυξη. Ο οργανισμός προσφέρει μια εξατομικευμένη και συντονισμένη υπηρεσία υποστήριξης, δικτυώνει επαγγελματίες και οργανισμούς, και υποστηρίζει τα άτομα με αναπηρία να ασκούν τα δικαιώματα τους και να λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις. Το Support-Girona αναπτύσσει μηχανισμούς υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων ύστερα από την εθελοντική τοποθέτηση του από το άτομο ή επειδή διορίζεται απευθείας με δικαστική απόφαση.

ΟΡΑΜΑ

Το Support-Girona στοχεύει:

 • Να είναι διαθέσιμο για την υποστήριξη κάθε ατόμου με αναπηρία που το χρειάζεται, ξεπερνώντας το παραδοσιακό μοντέλο φροντίδας και προωθώντας την αυτονομία τους βάσει του μοντέλου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 • Να δημιουργήσει συζήτηση γύρω από την κοινωνική πολιτική αναζητώντας μοντέλα, εναλλακτικές λύσεις και πόρους σε όλο τον κόσμο που αυξάνουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία και βάζουν σε εφαρμογή τα ανθρώπινα δικαιώματά τους.
 • Να αυξήσει την επαγγελματική γνώση και να βελτιώσει τις επαγγελματικές πρακτικές δημιουργώντας στρατηγικές συμμαχίες και αυξάνοντας τις δραστηριότητες δικτύωσης.
 • Να συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, δομώντας τις δράσεις και τα έργα προς απτά αποτελέσματα και μετρήσιμο αντίκτυπο σε κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.

ΑΞΙΕΣ

Προκειμένου να επιτύχουμε την αποστολή μας, το Support-Girona δεσμεύεται με την εφαρμογή:

 • Του μοντέλου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δικτύωση και εγκάρσια εργασία.
 • Του υποστηριζόμενου σχεδιασμού αποφάσεων και του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού.
 • Δράσεων εγγύτητας
 • Προωθητικών και προληπτικών προσεγγίσεων
 • Συνεχούς εστίασης
 • Εξατομικευμένου και προσωπικού σχεδιασμού
 • Παγκόσμιας και ευέλικτης παρέμβασης
 • Προοπτικής φύλου
 • Ανάπτυξης υπηρεσιών με βάση την Κοινότητα
 • Εμπιστευτικότητας και διαφάνεια

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ είναι ένα εξειδικευμένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης ατόμων με νοητική αναπηρία που ζουν στην περιφέρεια Αττικής. Το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ιδρύθηκε το 1979 από την Ιωάννα Τσοκοπούλου, μητέρα του Λεωνίδα, παιδιού με σύνδρομο Down. Η αποστολή του ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ είναι να βελτιώσει τη ζωή των ατόμων με ήπια και μέτρια νοητική αναπηρία, αυξάνοντας τη συμπερίληψή τους στην κοινωνία μέσω της απασχόλησής τους. Οι υπηρεσίες μας βασίζονται στο ανθρωποκεντρικό κοινωνικό μοντέλο, όπου οι επαγγελματίες μας, οι χρήστες των υπηρεσιών και οι οικογένειές τους συνεργάζονται για τον σχεδιασμό ενός εξατομικευμένου σχεδίου που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Το προσωπικό μας αποτελείται από 35 άτομα με εξειδίκευση σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία, όπως η κοινωνική εργασία, η ειδική αγωγή και η ψυχολογική υποστήριξη. Εκπαιδεύουμε 100 σπουδαστές σε καθημερινές και εργασιακές δεξιότητες και προσφέρουμε υπηρεσία κοινωνικής υποστήριξης, υπηρεσία υποστηριζόμενης εργασίας και ψυχολογική υποστήριξη.

Το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ως εκπαιδευτική οντότητα με επίκεντρο τη νοητική αναπηρία, έχει ένα πρόγραμμα σπουδών που προάγει την αυτονομία των συμμετεχόντων σε αυτό, όπως και τη συμπερίληψή τους με τη διερεύνηση και τη δημιουργία τρόπων προσβασιμότητας στην κοινωνία. Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού των ωφελουμένων του ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ είναι ενήλικες και ένα σημαντικό ποσοστό αυτών έχει ενσωματωθεί στην αγορά εργασίας ως εργαζόμενοι.

Αυτή τη στιγμή διενεργούμε ένα πιλοτικό πρόγραμμα για ένα πρότυπο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που έχουμε αναπτύξει στον τομέα του Catering και ελπίζουμε ότι αυτό σύντομα θα συνδεθεί με την ανοικτή αγορά. Επίσης, το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ λειτουργεί ένα κατάστημα, το οποίο ονομάζεται Gallery 13m2, στο οποίο τα άτομα με νοητική αναπηρία εκπαιδεύονται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Ιστοσελίδα στα Αγγλικά: http://eeamargarita.gr/en/
Ιστοσελίδα στα Ελληνικά: http://eeamargarita.gr/
Facebook: http://www.facebook.com/eeamargarita
YouTube: https://www.youtube.com/user/EeaMargarita
e-mail: Research.Development@eeamargarita.gr
Αριθμός Τηλεφώνου: +30 210 613 34 81

O Σύνδεσμος για τον Ακτιβισμό, την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό και την Τέχνη “AktivUm Το Κουμανόβο” είναι μια εθελοντική, μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική και μη ακομμάτιστη οργάνωση πολιτών, που ιδρύθηκε με την ελεύθερη ένωση πολιτών. Αποστολή μας είναι να προωθήσουμε και να ενισχύσουμε την Κοινωνία των Πολιτών και τις τοπικές κοινότητες, ενισχύοντας την άτυπη άμεση και έμμεση εκπαίδευση του πληθυσμού, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των πολιτών και τον ακτιβισμό, προωθώντας τη μεταχείριση χωρίς διακρίσεις και ενισχύοντας τα ευάλωτα μέλη της κοινότητας, ενδυναμώνοντας την ενδοεθνική και πολιτιστική ανάπτυξη και τις πολιτιστικές σχέσεις, καθώς και την οικονομική και πολιτιστική και καλλιτεχνική ανάπτυξη.

Στόχοι, καθήκοντα και δραστηριότητες της ένωσης:

 1. Προώθηση και επιβεβαίωση όλων των πτυχών της πολιτιστικής ζωής του τοπικού πληθυσμού, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής και να παρακινηθούν τα μέλη του να συμμετάσχουν σε κοινωνικά υπεύθυνες διαδικασίες λήψης αποφάσεων
 2. Υποστήριξη και ενίσχυση του ακτιβισμού των νέων και του εθελοντισμού στην τοπική κοινότητα;
 3. Προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των περιθωριοποιημένων κατηγοριών πολιτών και ενδυνάμωση των ευάλωτων μελών της κοινότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα με σωματική και νοητική αναπηρία
 4. Δικτύωση και συνεργασία εντός της ίδιας της κοινότητας και με άλλες τοπικές κοινότητες, προκειμένου να ανταλλάσσονται εμπειρίες και καλές πρακτικές για την αντιμετώπιση των τοπικών και καθολικών αναγκών όλων των κατηγοριών πολιτών εντός της τοπικής κοινότητας

Επικοινωνία

Association for Activism, Education, Culture and Art Civil Center “AktivUm” (NGO)

Τηλέφωνο: +389 75 253 571

Email: Zdruzenie.Aktivum@gmail.com

Ιστοσελίδα: https://aktivum.org.mk/

Ο στόχος του Ιδρύματος Campus Arnau dEscala (FCAE) είναι να προωθήσει την εφαρμοσμένη έρευνα, την καινοτομία και τη μεταφορά γνώσεων στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών και της υγειονομικής περίθαλψης, κυρίως στην Καταλονία. Οι κύριοι τομείς εμπειρογνωμοσύνης (χωρίς αποκλεισμό άλλων) είναι η εφαρμοσμένη ηθική στην κοινωνική παρέμβαση, τη γήρανση, την αναπηρία, τη φτώχεια, την αστεγία, την παιδική ηλικία σε ρίσκο, την ψυχική υγεία και την ανάλυση τοπικής κοινωνικής πολιτικής. Το FCAE αποτελείται από το Πανεπιστήμιο της Girona, το Δημοτικό Συμβούλιο της Girona και το Ίδρυμα Drissa (Συμμετοχή ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας) με αποστολής: να βοηθήσει τα άτομα με ανάγκες υποστήριξης παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες βασισμένες στη γνώση.

Το Ίδρυμα εντοπίζει τις ανάγκες κάλυψης στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών φροντίδας για να ενθαρρύνει τις μελέτες και την έρευνα προκειμένου να δημιουργήσει τα απαραίτητα εκπαιδευτικά προγράμματα και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την κάλυψη των κενών. Η προσέγγισή μας είναι να συνεργαζόμαστε στενά με τις περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις, την Ακαδημία, καθώς και με ιδιωτικά ιδρύματα και προμηθευτές, προκειμένου να καθορίσουμε τις ανάγκες και να δώσουμε απαντήσεις.

Το FCAE διοργανώνει μαθήματα, εργαστήρια, σεμινάρια και συνέδρια με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων των πολιτών και των εργαζομένων που δουλεύουν σε παρόχους υπηρεσιών. Το FCAE αναπτύσσει επίσης συγκεκριμένα έργα που απευθύνονται για την αύξηση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών και των χρηστών των κοινωνικών υπηρεσιών μέσω εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης, οδηγών με πρακτικό υλικό ή εξειδικευμένων δημοσιεύσεων.

Το FCAE είναι επίσης υπεύθυνο για τη διαχείριση της γνώσης μέσω της οργάνωσης δραστηριοτήτων προώθησης και διάδοσης, εστιάζοντας στην ανταλλαγή εμπειριών και καινοτομίας στις κοινωνικές υπηρεσίες και την υγειονομική περίθαλψη. Σε αυτόν τον τομέα, το FCAE διαχειρίζεται ένα εξειδικευμένο Κέντρο Τεκμηρίωσης Κοινωνικών Υπηρεσιών στη Girona.

Διεύθυνση: C. Bernat Boades, 68. 17005, Girona

Τηλέφωνο: 972 106 122

E-mail: info@campusarnau.org

Ιστοσελίδα: www.campusarnau.org