Ο ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ

Ο οδηγός για την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων ατόμων με ειδικές μαθησιακές ανάγκες ολοκληρώθηκε και είναι έτοιμος και διαθέσιμος σε 7 γλώσσες: Αγγλικά, Πολωνικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Σλαβομακεδονικά, Λιθουανικά και Καταλανικά. Μπορείτε να το βρείτε και να το κατεβάσετε στην ενότητα ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ).

Αυτός ο οδηγός περιλαμβάνει θεμελιώδεις και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση με την υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων (ΥΛΑ) σε κάθε χώρα εταίρο, περιγραφή ιστοριών (χρήστες υπηρεσιών, γονείς, υποστηρικτές) και σχόλια σχετικά με τις ιστορίες από το πεδίο και τον ψυχολόγο. Οι ιστορίες μέσα συλλέχθηκαν μέσα από συνεντεύξεις με ενήλικες με αναπηρία, γονείς, θεραπευτές και εκπαιδευτές

Στόχος αυτής της έκδοσης είναι η παροχή γνώσεων σε υποστηρικτές ανθρώπων με ειδικές μαθησιακές ανάγκες σχετικά με την υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων και τον αντίκτυπό της στην ποιότητα ζωής τους.

Το πρόγραμμα DECIDER μόλις ξεκίνησε!

DECIDER

2020-1-PL01-KA204-081965

Article for DECIDER’s kick off meeting

Title: Το πρόγραμμα DECIDER μόλις ξεκίνησε!

Article:Ο κορονοϊός μπορεί να είναι ακόμα εδώ, ακυρώνοντας τα σχέδιά μας για ταξίδια και δια ζώσης συναντήσεις, αλλά η ομάδα του έργου DECIDER από την Πολωνία, την Ισπανία, την Ελλάδα, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Λιθουανία, ξεκίνησε τη συνάντησή της διαδικτυακά στις 11-12 Ιανουαρίου 2021.

Θα αναρωτιέστε τι είναι το DECIDER! Το DECIDER, είναι ένα έργο ERASMUS + που στοχεύει στην κάλυψη της έλλειψης πόρων σχετικών με την τεχνολογική εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού που εργάζεται στον τομέα της αναπηρίας, ως προς την εφαρμογή της Υποστηριζόμενης Λήψης Αποφάσεων (ΥΛΑ) ως υπηρεσίας υποστήριξης για άτομα με αναπηρία, στοχεύοντας στην ενίσχυση της αυτονομίας τους και της ποιότητα ζωής τους.

Το όραμα του DECIDER στηρίζεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (UNCRPD) και συγκεκριμένα στο άρθρο 12 το οποίο αναφέρεται στην «ισότιμη αναγνώριση ενώπιον του νόμου». Μέσω του DECIDER σχεδιάζουμε να υποστηρίξουμε την Σύμβαση για να επιτύχουμε τη στροφή των ανθρώπινων δικαιωμάτων προς την προσέγγιση του δικαιώματος δικαιοπραξίας. Η ΥΛΑ έχει αποδειχθεί ως αποτελεσματικός μηχανισμός για την εκπαίδευση στο δικαίωμα της δικαιοπραξίας, ωστόσο, καμία χώρα δεν έχει φτάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο διαρθρωτικής εφαρμογής. Υπάρχουν πολλά εμπόδια για την επίτευξη αυτού του στόχου, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης γνώσεων, μηχανισμών και επαγγελματικών πόρων για να καταστεί εφικτή η αλλαγή νοοτροπίας.  Γι’ αυτό το DECIDER στοχεύει στο να διερευνήσει αυτά τα ζητήματα και να παρέχει λύσεις!

Τα αποτελέσματα του DECIDER θα βασίζονται στη μεθοδολογία συμπαραγωγής, που σημαίνει ότι τα άτομα με αναπηρίες θα συμμετέχουν στις πολυάριθμες δραστηριότητες που θα πραγματοποιούνται στο έργο, για να διασφαλιστεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο παραγόμενο υλικό και γρήγορα αποτελέσματα.

Το πρόγραμμα το DECIDER θα προσφέρει ενδιαφέροντα εργαλεία σχετικά με την εφαρμογή της ΥΛΑ σε άτομα με αναπηρία, μέλη της οικογένειάς τους, επαγγελματίες υποστηρικτές ή υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στο χώρο της αναπηρίας.

Οι επαγγελματίες θα αποκτήσουν επικαιροποιημένες γνώσεις και θα εφαρμόσουν πιλοτικά υπηρεσίες Υποστηριζόμενης Λήψης Αποφάσεων, βασισμένες στα ανθρώπινα δικαιώματα, σε άτομα με αναπηρία. Αυτό θα οδηγήσει στη σταδιακή μετάβαση των υπηρεσιών των οργανισμών σε μια προσέγγιση βασισμένη στην υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων. Το επίπεδο αυτονομίας των ατόμων με αναπηρία θα αυξηθεί και θα είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις ενισχύοντας την αυτοεκτίμησή τους και βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής τους.

Το DECIDER θα αναπτύξει το ακόλουθο υλικό:

 • Οδηγό για την τρέχουσα κατάσταση στις χώρες των συμμετεχόντων οργανισμών σχετικά με τη λήψη αποφάσεων ατόμων με αναπηρίες.
 • Την εφαρμογή Decider για χρήση από επαγγελματίες και άτομα με αναπηρία για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεών τους.
 • Υλικό σχετικά με την Υποστηριζόμενη Λήψη Αποφάσεων σε μορφή «κείμενο για όλους» για άτομα με νοητική αναπηρία.
 • Πακέτο πολυμέσων για την Υποστηριζόμενη Λήψη Αποφάσεων για άτομα με αναπηρία, τις οικογένειες και τους υποστηρικτές τους.
 • Κατευθυντήριες γραμμές για επαγγελματίες σχετικά με τη χρήση μεθοδολογίας με βάση τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την Υποστηριζόμενη Λήψη Αποφάσεων.
 • Πιλοτική εφαρμογή όλου του παραχθέντος παιδαγωγικού υλικού από τους συμμετέχοντες οργανισμούς.

Τέλος, όλα αυτά θα επιτευχθούν μέσω της συνεργασίας έξι εξειδικευμένων οργανισμών σε διάφορους τομείς γνώσης που σχετίζονται με τον τομέα της αναπηρίας, όπως η πληροφορική, η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για άτομα με νοητική αναπηρία, ένας οργανισμός αυτοβοήθειας μαζί με παιδαγωγούς και εκπαιδευτές, επαγγελματίες υποστήριξης και άτομα με αναπηρίες. Τα διαφορετικά προφίλ των οργανισμών στη κοινοπραξία επιτρέπουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στον κύριο στόχο του προγράμματος, που είναι η παροχή ενός συνόλου καινοτόμων, βασισμένων στις ΤΠΕ και πλήρως προσβάσιμων εκπαιδευτικών εργαλείων που επιτρέπουν την εφαρμογή μεθοδολογιών λήψης αποφάσεων που υποστηρίζονται από συστήματα υποστήριξης για άτομα με αναπηρία.

Οι οργανισμοί είναι οι ακόλουθοι: PSONI (Πολωνία), Viltis (Λιθουανία), Support Girona (Ισπανία), Campus Arnau D’ Escala (Ισπανία), AktivUM (Βόρεια Μακεδονία), Margarita VTC (Ελλάδα)

Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης, γνωριστήκαμε καλύτερα και συζητήσαμε μερικούς βασικούς θεματικούς τομείς σχετικά με το έργο. Αυτή η συνάντηση ήταν πολύ γόνιμη, καθώς ανταλλάξαμε πολλές απόψεις με βάση το διαφορετικό πολιτιστικό και επαγγελματικό μας υπόβαθρο.

Παρά τα πρακτικά ζητήματα που προέρχονται από την έξαρση του κορονοϊού, πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτό το έργο θα υλοποιηθεί με επιτυχία και θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση της Υποστηριζόμενης Λήψης Αποφάσεων σε άτομα με αναπηρίες!

H Δεύτερη συνάντηση, η ιστοσελίδα και το πρώτο παραδοτέο του έργου DECIDER!

DECIDER

2020-1-PL01-KA204-081965

Article for DECIDER’s Second Online TPM

Title:H Δεύτερη συνάντηση, η ιστοσελίδα και το πρώτο παραδοτέο του έργου DECIDER!

Article:Η ομάδα του DECIDER πραγματοποίησε τη δεύτερη διακρατική συνάντηση έργου στις 2 Ιουνίου, για να συζητήσει την Υποστηριζόμενη Λήψη Αποφάσεων και πώς μπορεί να βελτιωθεί μέσω του έργου μας. Ο κορονοϊός δεν μας επέτρεψε να επισκεφτούμε την όμορφη Girona στην Καταλονία και να συναντηθούμε πρόσωπο με πρόσωπο με τους οικοδεσπότες μας από το SUPPORT Girona και το Campus Arnau καθώς και με όλους τους άλλους οργανισμούς της κοινοπραξίας: PSONI (Πολωνία), Viltis (Λιθουανία) , AktivUM (Η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας) και το ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (Ελλάδα) αλλά η διαδικτυακή συνάντησή μας ήταν πολύ παραγωγική!

Σε αυτή τη συνάντηση πήραμε αρκετές αποφάσεις και συζητήσαμε για την ιστοσελίδα του DECIDER, τα ενημερωτικά φυλλάδια καθώς και τα hashtag μας, ώστε να μας βρείτε πιο εύκολα στα Social Media!

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την Υποστηριζόμενη Λήψη Αποφάσεων, επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση http://decider-project.eu/ !

The highlight of the meeting though, was our first Output, a “CASE STUDY ON SUPPORTED DECISION-MAKING (SDM)”. Ωστόσο, το αποκορύφωμα της συνάντησης ήταν το πρώτο μας παραδοτέο, μια «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΥΛΑ)».

Οι ιστορίες που παρουσιάζονται σε αυτή την έκδοση βασίζονται σε συνεντεύξεις που έγιναν με ανθρώπους με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, τους γονείς/κηδεμόνες και υποστηρικτές τους. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν από ειδικούς που εκπροσωπούν τους εταίρους του έργου από την Ελλάδα, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Ισπανία – Καταλονία.

Μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε την έρευνα μας στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://decider-project.eu/publications-2/

Εάν έχετε δικές σας καλές πρακτικές ή ιστορίες να μοιραστείτε σχετικά με τη Υποστηριζόμενη Λήψη Αποφάσεων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το hashtag #deciderproject και συνδεθείτε μαζί μας!

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ

Στις 25 και 26 Μαΐου, η διεθνής συνάντηση του έργου DECIDER πραγματοποιήθηκε πρόσωπο με πρόσωπο στην Πολωνία. Οικοδεσπότης ήταν η οργάνωση PSONI από την Πολωνία και όλοι οι άλλοι οργανισμοί της κοινοπραξίας ήταν παρόντες στη συνάντηση: Support (Girona), Campus Arnau, Viltis (Λιθουανία), AktivUM (Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας) και το ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (Ελλάδα).

Η συνάντηση ήταν πολύ παραγωγική, οι εταίροι του έργου συζήτησαν την υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων και πώς μπορεί να βελτιωθεί μέσω του έργου μας.

Ο κύριος στόχος αυτής της συνάντησης ήταν η εφαρμογή DECIDER για ανθρώπους με αναπηρία και επαγγελματίες καθώς και το εγχειρίδιο για την μεθοδολογία για την υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων με χρήση των νέων τεχνολογιών.

Σε αυτή τη συνάντηση πήραμε αρκετές αποφάσεις και συζητήσαμε για την εφαρμογή DECIDER ως εργαλείο πληροφορικής που θα αλλάξει τις υπηρεσίες υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων. Οι εκπαιδευτικοί και τα άτομα με αναπηρία σε πέντε χώρες θα αποκτήσουν το μοναδικό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια εργαστηρίων για τη λήψη αποφάσεων στην καθημερινή ζωή.

Οι εταίροι συζήτησαν επίσης πώς να αναπτύξουν τη μεθοδολογία για την εφαρμογή μιας υπηρεσίας υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων.

Αυτό το παραδοτέο θα περιλαμβάνει μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές για να επιτρέψει την αναγνώριση της δικαιοπρακτικής ικανότητας σε ανθρώπους με αναπηρίες σε διαφορετικούς τομείς της ζωής, επιτρέποντας στους επαγγελματίες, τους φροντιστές και τα μέλη της οικογένειας να προσδιορίσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη τη βασική διαδικασία ΥΛΑ σε διαφορετικά επίπεδα ή διαφορετικά στάδια της ζωής ενός ανθρώπου με αναπηρία.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την Υποστηριζόμενη Λήψη Αποφάσεων, επισκεφθείτε μας στο http://decider-project.eu/

ΕΚΔΟΘΗΚΕ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus + «DECIDER – Βελτίωση των εμπειριών ζωής για ενήλικες με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, εκπαιδευτές και γονείς μέσω υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων» προχωρά. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, υλοποιούμε με τους συνεργάτες μας την υλοποίηση του ευανάγνωστου υλικού. Αυτό το υλικό απευθύνεται σε άτομα με νοητική αναπηρία και ιδιαίτερα σε εκείνους που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να βελτιώσουν την αυτονομία τους στη λήψη αποφάσεων.

Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει κεφάλαια όπως τι είναι δικαίωμα, ποιος προτείνει τους νόμους για τα δικαιώματα, κτλ. Οι εταίροι θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντικό στο εγχειρίδιο να αναφέρεται μέρος σχετικά με τη Σύμβαση για το δικαίωμα των ατόμων με ειδικές ανάγκες ως μέσο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με σαφή διάσταση κοινωνικής ανάπτυξης.

Η υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων (ΥΛΑ) ως μέρος της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, την απόκτηση γνώσεων, την ανάληψη ευθύνης και την αναζήτηση υποστήριξης.  

Επίσης, η εφαρμογή DECIDER παρουσιάζεται στο φυλλάδιο.

Μπορείτε να κατεβάσετε το φυλλάδιο στην αγγλική, σλαβομακεδονική, πολωνική, ισπανική, ελληνική, καταλανική ή λιθουανική γλώσσα από τον παρακάτω σύνδεσμο ΕΚΔΟΣΕΙΣ.

ΕΚΔΟΘΗΚΕ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Εδώ και δύο χρόνια η λιθουανική οργάνωση για τη κοινωνική πρόνοια των ατόμων με νοητική αναπηρία “Viltis” συνεργάζεται με τους εταίρους του προγράμματος ERASMUS+ με τον τίτλο «DECIDER: ενίσχυση των εμπειριών ζωής ενηλίκων με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, εκπαιδευτών και γονέων μέσω υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων».

Αυτή τη φορά οι εταίροι συναντήθηκαν στην αίθουσα Igninus του ξενοδοχείου Panorama Hotel στο Βίλνιους της Λιθουανίας για να συζητήσουν τα θέματα του έργου και να καταρτίσουν ένα σχέδιο για τις περαιτέρω δραστηριότητες του έργου. Η συνάντηση διήρκεσε 2 ημέρες, από τις 15 έως τις 16 Δεκεμβρίου 2022.

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου δημιουργήθηκε πλούσιο υλικό εκπαίδευσης όπως:

 • ένα σύνολο καλών πρακτικών για την υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων,
 • η εφαρμογή για άτομα με νοητική αναπηρία και τους βοηθούς τους, η οποία διευκολύνει τη λήψη κατάλληλων αποφάσεων σε διάφορες καταστάσεις της ζωής.

Έχει δημοσιευθεί ένα εγχειρίδιο σε μορφή «κείμενο για όλους» σχετικά με την ΥΛΑ. Το εγχειρίδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν

 • εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλα άτομα που βοηθούν τα άτομα με αναπηρία να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους,
 • εγχειρίδιο μεθοδολογίας για την υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων.

Οι εταίροι του έργου συζήτησαν τη χρήση της εφαρμογής, τη χρήση του εγχειριδίου μεθοδολογίας, τη δομή και το περιεχόμενο της μελλοντικής κατάρτισης.

Ο ισπανικός εταίρος Campus Arnau D’Escala θα διοργανώσει τριήμερη εκπαίδευση στη Τζιρόνα της Ισπανίας. Στην κατάρτιση θα συμμετάσχουν τρεις εκπαιδευτικοί από κάθε χώρα του έργου. Οι απαιτήσεις για τους δυνητικούς συμμετέχοντες στην κατάρτιση είναι μάλλον υψηλές:

 • οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εργάζονται με άτομα με νοητική αναπηρία,
 • να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα,
 • να γνωρίζουν καλά τις ψηφιακές τεχνολογίες,
 • το πιο σημαντικό είναι η ικανότητα να μεταφέρουν τις γνώσεις σε άτομα με νοητική αναπηρία κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εκπαίδευσης μετά την επιστροφή τους στη χώρα τους.

Ελπίζουμε ότι οι συμμετέχοντες σε μελλοντικές εκπαιδεύσεις θα αποκτήσουν καλές γνώσεις και θα τις μεταφέρουν στα άτομα με νοητική αναπηρία. Έτσι, το υλικό που δημιουργήθηκε και τα εργαλεία θα τους βοηθήσουν να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις στη ζωή τους.

Lietuvos sutrikusio intlekto žmonių globos bendrijos „Viltis“

Informacija